Samenwerken over grenzen heen

21 oktober 2013

Toen ik in de netwerkbijeenkomst van directeuren Stadsbeheer benaderd werd met de vraag of ik Petra Delsing wilde vervangen in het bestuur van het platform WOW, ben ik op mijn afdeling Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer eerst na gaan vragen of men bekend was met WOW.

Dat viel mee en tegen. Er waren medewerkers die mij met een glazige blik aankeken en zich waarschijnlijk afvroegen of mijn neiging tot netwerken, wat ik  steeds propageer op de afdeling, intussen geleid had tot een onmiskenbare afwijking. Wat is WOW ???  Enkele medewerkers daarentegen wisten mij te vertellen dat ze regelmatig deelnemen aan bijeenkomsten en kennisuitwisseling via dit platform en er kwam ter plekke een leuke discussie op gang over nut en noodzaak van netwerken.  Wat mij in elk geval het gevoel gaf dat mijn missie op de afdeling deels geslaagd was en dat er ook nog veel werk aan de winkel is.

Juist die uitdaging om kennisuitwisseling via netwerken te bevorderen, nu de burger steeds meer centraal komt te staan in ons werk als wegbeheerders en ons vak daardoor verandert, is voor mij de motivatie om daar actief tijd en energie aan te besteden. Het platform WOW is daarvoor bij uitstek geschikt, omdat het vakmensen bindt en verrijkt. Niet alleen met kennis over het vakgebied, maar het levert ook meer omgevingsbewustzijn op, waardoor de kwaliteit van ons werk toeneemt.

Mijn achtergrond is zowel civiele techniek als jurist, een combinatie die ik in heb mogen zetten in een breed spectrum van opgaven in de gemeente Zoetermeer. In de periode van grootschalige groei heb ik parkeergarages gebouwd en gratis parkeren ingevoerd, de projectleiding verzorgt van de woonwijk waar de Floriade is gehouden, leiding gegeven aan de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling die het masterplan voor Zoetermeer na de groeifase heeft gemaakt en inmiddels mag ik al enkele jaren leiding geven aan de afdeling Stadsbeheer, die werkt aan vernieuwende vormen van beheer van de openbare ruimte. Daarmee volg ik precies de omslag van groei naar beheer die Zoetermeer nu doormaakt.

Vernieuwingen in het beheer, die alleen tot stand kunnen komen als we anders dan in de tijd van 'de pionier in de polder' samenwerking zoeken in onze omgeving en kennis delen en borgen met onze partners. Niet alleen binnen de 'harde' sector, maar ook in het sociale domein en met het bedrijfsleven, samenwerken over grenzen heen.  

De bijeenkomst 'Kennis delen binnen de beheersorganisatie', die door het platform WOW samen met CROW Levende Stad onlangs is gehouden, is daarvan een prachtig voorbeeld. Ook een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende netwerken. Want de positie van de beheerder is in tijden van afnemende groei niet alleen prominenter geworden, het schept ook verplichtingen: kennis delen en borgen is wezenlijk voor de ontwikkeling van ons vak als weg- en waterbeheerder.

Peter de Visser,

Hoofd afdeling stadsbeheer, gemeente Zoetermeer

Peter de Visser