Samenwerken loont!

16 april 2013

Op 4 april 2013 heb ik geld verdiend voor mijn werkgever. U ook? Ík was op de gecombineerde WOW-dag in Den Bosch: 'Water Ontmoet Water'én 'Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders'.  Zeg maar: 'WOW meets WOW'. Zo'n symposium bezoeken, dat kost toch alleen maar geld? hoor ik u denken. Maar dat is zó 2006!

In 2007 sloegen namelijk diverse overheden de handen ineen om door kennisuitwisseling van elkaar te leren, en richtten WOW op als platform voor Wegbeheerders. Niet heel lang daarna werd ook "Water Ontmoet Water" opgericht. En onlangs, op 4 april dus, vond een gezamenlijk evenement van weg en water plaats in Den Bosch, met een fantastische opkomst uit alle bestuurslagen: rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, havenbedrijven, maar ook samenwerkingsverbanden en een aantal 'externe' partners. Het thema was: "Samenwerken loont".
 
Sinds de start van WOW hebben we met elkaar flinke stappen gezet. Samenwerken wordt is steeds vaker onderdeel van het primaire proces van organisaties. Samenwerken is logisch, want bijvoorbeeld ruimtelijke- en watervraagstukken waarmee overheden zich bezighouden zijn vaak te groot en te complex voor een individuele organisatie.

"Samenwerken loont", het thema van de dag, is al lang geen theorie meer.
Het is keiharde praktijk, zo blijkt uit een kosteneffectiviteitanalyse die de beide WOW-organisaties (weg en water) voor drie projecten door Ecorys hebben laten uitvoeren. De WOW-training Assetmanagement (weg en water) levert bijna een miljoen euro besparing op over vijf jaar; bovendien bevordert een gezamenlijke training het leren van elkaars ervaringen. Het samenwerkingsverband voor gladheidbestrijding op de wegen in Overijssel leidt tot vijf miljoen euro aan besparingen over 15 jaar. Ook de WOW-makelaar voor personele uitwisseling (weg en water) levert zijn geld op: door het minder hoeven inhuren van externen wordt over 15 jaar zo´n 3,5 miljoen bespaard.

Winnaar van de WOW-samenwerkingsprijs - uit veertig inzendingen! - was het project 'Baggertubes Oosteinderpoel'. Interessant aan dit project vind ik dat er meerwaarde gecreëerd is door twee vraagstukken aan elkaar te koppelen: waar laat ik mijn bagger? en hoe realiseer ik duurzame en natuurvriendelijke oevers? De oplossing werd gevonden door bagger uit de Ringvaart in 'tubes' te verpakken en deze als fundament te gebruiken voor een natuurlijke golfdemper. Provincie, waterschap, gemeente Aalsmeer en Landschap Noord-Holland hebben samen gerealiseerd wat ze afzonderlijk niet gered zouden hebben. Het plan voor de oeverbescherming stamt uit 2006 en daarvoor was aanvankelijk onvoldoende budget, pas toen het baggerproject in 2010 langskwam werd het alsnog mogelijk.

Andere genomineerde samenwerkingen betreffen het praktijkonderzoek Dijken op Veen, Ruimte voor de Vecht, het Combiplan Nijverdal en de Zuidelijke Ringweg Groningen. Stuk voor stuk innovatieve samenwerkingen die ertoe dóen. Maar ook onder de overige 35 projecten zitten pareltjes. Ik kan iedereen aanraden om de rapportage te lezen en inspiratie op te doen.

Samenwerken is een onmisbaar element in ons werk geworden. Niet samenwerken om het samenwerken, maar om samen meerwaarde te creëren en geld te besparen voor de maatschappij. Dus kijk eens om je heen met wie je een win-win oplossing kunt realiseren en ga ervoor! Graag tot ziens tijdens de volgende WOW-activiteit!

Lindy Molenkamp

Lindy Molenkamp

Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, provincie Overijssel
Lid van de Initiatiefgroep Water Ontmoet Water