Samenwerken: een kwestie van doen!

06 februari 2012

Kim Hofhuis

Inmiddels bestaat Water Ontmoet Water ruim twee jaar en in deze jaren hebben we verschillende projecten opgepakt. Nu staan we weer aan het begin van een nieuw jaar. Tijd voor een update: waar zijn we op dit moment mee bezig en wat gaan we het komende jaar doen?

In het najaar van 2011 is het vakbroederoverleg Assetmanagement opgericht: deze groep collega's is momenteel bezig met de ontwikkeling van een gezamenlijke opleiding. We hopen in 2013 met deze opleiding te starten.

Onder de vlag van Water Ontmoet Water zijn al goede stappen gezet in een belangrijk doel van het Bestuurakkoord Water. We zijn namelijk gaan investeren in 'menselijk kapitaal'. Zowel door te investeren in de expertise van de medewerkers in onze sector, als in het delen van kennis en het stimuleren van tijdelijke personeelsuitwisselingen (WOW-makelaar). Onlangs is het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden aangehaakt bij dit initiatief van personele uitwisseling.

Het Young Professional Network WOW is inmiddels een feit. In 2012 hoort u zeker hier meer over.

Water Ontmoet Water is betrokken bij de werkconferentie over het Bestuursakkoord Water op 8 maart 2012. We denken mee met de workshops met de thema's: inkoop en aanbesteding, crisisbeheersing en informatie verzamelen en delen.

Het waterloket is een project waar Water Ontmoet Water een verkenning voor heeft uitgevoerd; dit jaar zal er een concreet plan van aanpak geschreven worden waarbij het concept van de Vuilwaterwacht in Limburg als voorbeeld dient. In de volgende nieuwsbrief hier meer over.

De Waterwiki is een mooi voorbeeld van een project dat vanuit de werkvloer is ontstaan. Dat was de wens voor een 'tool' om op een snelle manier informatie uit te wisselen a la wikipedia. Na een eerste verkenning bleek dat dit idee niet nieuw is, maar dat er al veel waterwiki's bestaan. We bekijken nu hoe deze wiki's aan elkaar verbonden kunnen worden.

Bovenstaande initiatieven worden dit jaar verder uitgebreid: we organiseren regionale WOW-dagen, een verkenning op diverse thema's, een case study, trainingen samenwerking en nog veel meer. Door middel van de nieuwsbrieven, onze website, sociale media willen we u op de hoogte houden.

Waar we de voorgaande jaren al een stap hebben gezet, bouwen we in 2012 verder aan het netwerk en aan de structurele samenwerking. Samenwerken is een kwestie van doen!

Met vriendelijke groet,

Kim Hofhuis,

Projectleider Water Ontmoet Water