Samenwerken door samen te werken

02 december 2011

Was de Water Ontmoet Water-dag in 2010 vooral een dag van ontmoeting en kennismaking, de WOW-dag op 1 november 2011 in de 1931 (Congrescentrum Brabanthallen) in Den Bosch stond in het teken van samenwerking. Voor een initiatief waarbij zo veel partijen betrokken zijn én dat relatief kort een vastere vorm heeft gekregen, is dat een knap resultaat!

Samenwerken is vooral doen. Het denken vanuit één watersysteem wint terrein, ook omdat we daar meer en meer door gebruikers, omwonenden en de politiek op aangesproken worden. Veel concrete praktijkvoorbeelden zorgen voor synergie en energie als het waterbeheer je aan het hart gaat. En het leuke is dat je merkt dat we inderdaad veel van elkaar kunnen leren. Sla de Atlas van samenwerking er maar eens op na. Of kijk eens naar de genomineerde projecten voor de prijsvraag op de WOW-website (www.platformwow.nl).

De samenwerking tussen de waterschappen en Rijkswaterstaat richt zich voornamelijk op het waterbeheer (waterkwaliteit en -kwantiteit) en de waterketen. Denk aan vergunningverlening en handhaving, informatievoorziening en crisismanagement. Provincies werken samen wanneer het gebiedsinrichting betreft, waarbij we recent hebben afgesproken gezamenlijk, in één team onder leiding van de gedeputeerde, de planstudie voor een nieuwe overnachtingshaven bij Lobith te realiseren. Een prima bundeling van kennis, instrumenten en commitment. Best bijzonder in een tijd waarin de politiek-bestuurlijke discussie eerder leidt tot profilering op de eigen organisatie. 

Vooral doen dus. Mensen via werk verbinden, daar gaat het om. Voor een extra zetje in de rug zorgt sinds kort de WOW-makelaar. Hij bemiddelt tussen mensen en werk dat bij de waterbeheerders te doen staat. Uitwisseling van ervaringen, begrip voor elkaar en het versterken van het netwerk worden hiermee heel concreet gemaakt.

Het doet mij deugd om te zien wat er nu al bereikt is. En ik hoop van harte dat we op deze ingeslagen weg verder gaan!Joost de Ruig

 

Joost de Ruig,

Directeur Water en Scheepvaart

Rijkswaterstaat Oost-Nederland