Samenwerken: de gebruiker centraal

04 oktober 2011

Dit voorjaar maakte ik voor het eerst echt kennis met het platform Water Ontmoet Water. Een prima initiatief, omdat ik er van overtuigd ben dat geen enkele waterbeheerder in dit land het alleen af kan. Als ik naar mijn eigen werkterrein kijk, het Nederlandse vaarwegennet, dan wordt dat meteen duidelijk. Want uiteindelijk doen we ons werk voor een tevreden gebruiker. En die gebruiker maakt het niet uit of een vaarroute wordt beheerd door een provincie, een gemeente, het rijk, een havenbedrijf of een waterschap. Die wil gewoon zo snel en veilig mogelijk van A naar B. Het is de uitdaging om dat mogelijk te maken. En dan heb je elkaar nodig! Om samen de koers te bepalen en die ook samen uit te voeren.
Ik kijk dan ook met veel belangstelling uit naar de jaarlijkse Water Ontmoet Water-dag. Want daar wordt een aantal prachtige voorbeelden gepresenteerd waarbij het echt draaide om samenwerken. Voorbeelden die met recht genomineerd zijn voor de WOW prijs, die échte samenwerking beloont. Juist door anderen de ruimte te geven en elkaars kwaliteiten te benutten zijn in deze voorbeelden de mooiste resultaten voor de omgeving of de gebruiker bereikt.
Zo'n samenwerking begint vaak klein: elkaar leren kennen, vertrouwen en zaken aan elkaar over durven laten. Platform WOW is daarvoor een perfecte basis. Als deelnemer aan de initiatiefgroep WOW draag ik graag mijn steentje bij aan het uitbouwen van de samenwerking, om uiteindelijk de gebruiker van onze waterwegen de kwaliteit te bieden, die we alleen kunnen realiseren door samen op te trekken!Pieter Jansen

Pieter Janssen,
Directeur Rijkswaterstaat Scheepvaartverkeerscentrum