Samen naar de toekomst kijken

31 maart 2016

Op 23 maart ontmoetten het bestuur van de Unie van Waterschappen en het bestuur van Rijkswaterstaat elkaar. De bijeenkomst werd geopend door Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, en Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat.
 
Duurzaamheid en digitalisering
Er zijn veel overeenkomsten tussen de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat als het gaat om uitdagingen en toekomstvisie. Zo worden taken steeds duurzamer uitgevoerd en processen steeds verder gedigitaliseerd. De uitdagingen van het waterbeheer hebben echter niet alleen betrekking op het bedenken van technische oplossingen. Ook gedrag en cultuur zijn belangrijk. Op een andere manier samen naar uitdagingen kijken en komen tot maatschappelijke oplossingen.  
 
Waterbewustzijn
Het is ook belangrijk om de samenleving bij het waterbeheer te betrekken, en samen te werken aan waterbewustzijn. Hoe kan er gezorgd worden dat inwoners duurzamer en bewuster met water omgaan? Hoe kunnen belangen van economie, natuur en recreatie worden meegenomen in het waterbeheer? Hoe doen we dit met onze organisaties die vaak technisch georienteerd zijn?
 
Platform Slim samenwerken
De bijeenkomst werd georganiseerd door het platform Slim samenwerken, dat uitvoering geeft aan de doelmatigheidsafspraken die Rijkswaterstaat en de waterschappen in het Bestuursakkoord Water hebben gemaakt. Het platform bestaat uit secretarisdirecteuren van de waterschappen en directeuren van Rijkswaterstaat.
 
Gezamenlijke ambitie
Het platform Slim samenwerken verzorgde een aantal korte presentaties over digitalisering, duurzaamheid en moderne overheid. Hierbij werd inzicht gegeven in de huidige praktijk, de mogelijkheden voor de toekomst en de bestuurlijke uitdagingen die bij deze onderwerpen spelen. Over de gezamenlijke ambitie waren alle aanwezigen het eens: Nederland heeft minimaal het beste waterbeheer van Europa.