Samen jongeren enthousiasmeren voor het werk in het weg- en waterbeheer

27 juni 2018

Platform WOW en Stichting Technasium bundelen krachten. Op woensdag 27 juni 2018 ondertekenden Michèle Blom voorzitter bestuur Platform WOW/directeur-generaal Rijkswaterstaat en Ria Sluiter van Stichting Technasium het convenant ‘Samen jongeren enthousiasmeren voor het werk (bij de overheid) in het weg- en waterbeheer’. De bestaande samenwerking werd hiermee officieel bekrachtigd. In het convenant staan afspraken over de taakverdeling tussen beide partijen, de ambitie om de kwaliteit van de bestaande samenwerking te vergroten en gezamenlijke oriëntatie op grote projecten als Technasium Top Award, Mackathons (maakmarathons), Hackatons (programmeermarathons) en andere mogelijke projecten.

Instroom jongeren vergroten

Michèle Blom: ”Ik ben blij met dit convenant, omdat we als Platform WOW laten zien hoe leuk en toepasbaar bèta-onderwijs is. Havo- en vwo-scholieren kunnen de échte wereld van weg- en waterbouw ervaren op een technasium en al onderzoekend nieuwe technologieën ontdekken. Al deze leerlingen hebben we ook hard nodig om voldoende collega’s binnen te halen.”

Jongeren denken mee over echte vraagstukken

Technasialeerlingen gaan graag aan de slag met weg- en waterbeheerdersvraagstukken, omdat het vaak dicht bij de belevingswereld zit. Uitdagingen zoals het fileprobleem aanpakken, wateroverlast voorkomen, meer fietsgebruik promoten en verkeersveiligheid in het winkelcentrum bij de school zijn voorbeelden van vraagstukken waar ze heel graag over meedenken. Eén van de leerlingen over de winkelcentrumopdracht: "Het was héél leuk om een oplossing te bedenken voor een probleem waar we allemaal mee te maken hebben. Ik had niet verwacht dat er zoveel mogelijkheden waren om het veiliger te maken."

Samen sterk(er)

Ria Sluiter van Stichting Technasium: "Samen staan we sterker. Het technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bèta-onderwijs op havo en vwo. Centraal binnen het technasium staat het vak Onderzoek & Ontwerpen, waarbij leerlingen in teamverband projectmatig werken aan actuele bètatechnische opdrachten uit de praktijk. Daarom is het zo mooi dat we samen met Platform WOW de praktische component nog meer vormgeven. Samen staan we sterker."

Studiekeuze jongeren

Onderzoek wijst uit dat scholieren hun studiekeuze sterk laten bepalen door wat ze kennen, wat ze leuk vinden en door de baankans. Weg- en waterbeheer ligt vaak buiten beeld, net als het werken bij de overheid, terwijl dit in de branche juist een grote werkgever is. Het versterken van de samenwerking tussen Platform WOW en Stichting Technasium is een belangrijke zet om steeds meer scholieren kennis te laten maken met het vak van weg- en waterbeheerder met een onderwijsvorm die enthousiasmeert en activeert.

WOW-jongerenbestuur

Platform WOW heeft tijdens hetzelfde overleg ook een WOW-jongerenbestuur in het leven geroepen. Zij gaan vanuit het studentenperspectief meedenken over wegen en water. Eén van de kersverse leden gaf aan een paar jaar geleden juist door een technasiumopdracht over dijken getriggerd te zijn voor de opleiding watermanagement. Kortom, de Technasiumformule is een krachtige manier om het weg- en waterbeheer onder de aandacht te brengen bij scholieren.