Samen aan de slag met Smart Mobility in het LVMB om veiligheid en doorstroming te verbeteren

18 oktober 2018

Smart Mobility verandert de kijk op verkeersmanagement.

In het Landelijk Verkeersmanagement Beraad - het LVMB- maken gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat afspraken over een efficiënte en effectieve invulling van verkeersmanagement, incidentmanagement, datagebruik en smart mobility. Dit doen we door het bundelen van kennis en expertise, het uitvoeren van gezamenlijk projecten en door afspraken te maken over uniformiteit. Zo verbeteren we de service aan de weggebruiker tegen lagere kosten.

Hoe maken we als wegbeheerders gebruik van data uit voertuigen, wat betekent de zelfrijdende auto voor onze infrastructuur en hebben wegbeheerders met de iVRI goud in handen? Denk ook aan veilig gebruik van smart mobility in de auto, zoals navigatiesystemen en apps op smartphones. Dit zijn vragen en zorgen die we samen met jullie willen beantwoorden en oppakken. De inhoudelijke thema’s van de samenwerkingsagenda : infrastructuur, voertuigen, gebruikers, data, organisatie en gezamenlijke testaanpak. Binnen deze thema’s maken we gezamenlijke keuzes. Per thema zijn enkele acties geformuleerd. Efficiency is een belangrijk uitgangspunt bij de samenwerking. In het LVMB overleg van oktober is deze samenwerkingsagenda Smart Mobility vastgesteld. Daarbij zijn ook de middelen vastgelegd voor uitvoering van deze agenda. In totaal zijn er zeven acties belegd:

  • infrastructuur van de toekomst
  • effecten iVRI inclusief situatie mixed fleet
  • informatieload weggebruiker
  • visie op data
  • proeven met data uit voertuigen
  • organisatie ontwikkeling en opleiding
  • gezamenlijk testen

Werk jij aan verkeersmanagement en/of Smart Mobility bij een wegbeheerder in Nederland? Denk en doe dan met ons mee! Jouw kennis en netwerk zijn belangrijk om verkeersmanagement en Smart Mobility de komende jaren verder vorm te geven. Je kunt je melden bij alex.smienk@rws.nl