Ruim 80 partijen ondertekenen Green Deal Duurzaam GWW 2.0

16 januari 2017

Vanochtend hebben ruim 80 organisaties de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 getekend. Met de ondertekening spraken alle deelnemende organisaties de ambitie uit om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van alle spoor-, grond-, water- en wegenbouwprojecten. Duurzaam wordt daarmee ‘business as usual’.

Logo -greendeal -duurzaamgwwDe Green Deal 2.0 is een vervolg op de Green Deal 1.0, die in 2013 en 2014 al door 29 partijen werd ondertekend. 'Dat we hier nu met ruim 80 partijen staan, maakt mij trots', vertelde Conny Bieze (gedeputeerde van de provincie Gelderland) in haar speech. Verder benadrukte ze dat de overheid als opdrachtgever het verschil kan maken. 'Met 15 miljard per jaar te besteden aan opdrachten in de infrasector kunnen wij ervoor zorgen dat het geld gaat naar duurzame wegen en vaarwegen.' 

Alle -ondertekenaars

Masterpiece

'Deze Green Deal is een masterpiece, gaf Annemieke Nijhof (CEO van Tauw) tijdens haar speech aan. 'We hebben in een korte tijd met een grote hoeveelheid partners overeenstemming bereikt over de manier waarop we duurzaamheid gaan integreren in de GWW sector. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid.' Ondertekenaars zijn onder andere ProRail, alle provincies, de Unie van Waterschappen, gemeenten, (water) bouwbedrijven, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven, toeleveranciers voor de bouw, adviesbureaus, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen.

Het gaat over onze kleinkinderen

Verder vond Annemieke Nijhof dat we in Nederland nog teveel gevangen zijn in het instandhoudingsdenken. 'De beheerders van dit land moeten de veranderaars van dit land worden,' sprak ze. 'In de looptijd van ons werk gaat het over onze kleinkinderen. We moeten ons bij alles wat we doen afvragen wat voor wereld we voor hen willen'. 

De top van belangrijke organisaties

Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal van Rijkswaterstaat ondertekende namens de minister van Infrastructuur en Milieu voor de Rijksoverheid de Green Deal: 'Onze sector heeft een grote carbon footprint, en Rijkswaterstaat draagt daar, als grote opdrachtgever, aan bij. Vanuit onze duurzaamheidsambitie maak ik mij er hard voor de Aanpak Duurzaam GWW naar de bedoeling te gaan uitvoeren. Dat de top van de belangrijke organisaties hier nu staat, geeft mij veel vertrouwen dat we de planeet een beetje beter gaan doorgeven dan we hem hebben aangetroffen'.

Ondertekening

Video over duurzaam GWW: grote stappen voor volgende generaties

Hendrik Postma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Waterbouwers benadrukte dat opdrachtnemers, als het duurzaamheid betreft, veel meer zijn dan alleen elkaars concurrenten. Doordat alle grote spelers in de infrasector aan de Green Deal meedoen, kunnen we gezamenlijk de infrastructuur in Nederland toekomstbestendig maken en zo het verschil te maken voor de volgende generaties.

Platform WOW en Duurzaam GWW

De ondertekening van de Green Deal was het hoogtepunt van de bijeenkomst Toekomstbestendige infrastructuur tijdens de InfraTech. Platform WOW en Duurzaam GWW organiseerden deze bijeenkomst om markt- en overheidspartijen op het vlak van duurzaamheid in de GWW-sector met elkaar te verbinden. Een impressie van de dag:

 

Meer nieuws over de ondertekening van de Green Deal

Foto's 

Kijk hier voor meer foto's van de bijeenkomst.

Infratech2017grow56 Copy 1  Infratech2017grow71 1
Infratech2017grow97 Copy 1   Infratech2017grow112 Copy 1

Foamboard -duurzaamgww