Richtlijn lokale bruggen moet kapitaalvernietiging voorkomen

22 mei 2015

Voor veel bruggen op lokale wegen dreigt onterecht het stempel 'einde levensduur' of 'afgekeurd'. Dit komt enerzijds omdat voor deze bruggen dezelfde normen gelden als voor bruggen op rijkswegen, die doorgaans veel zwaarder belast worden. Anderzijds komt het vaak voor dat, door onvoldoende kennis, de sterkte van de bruggen vaak niet wordt uitgenut.

Gemeenten en provincies werken aan een nieuwe richtlijn voor lokale bruggen. Zo voorkomen we onnodige kapitaalvernietiging en kan Nederland in de toekomst miljoenen besparen. Dit initiatief werd op donderdag 21 mei gelanceerd.

Nieuwe richtlijn
De meeste bruggen en viaducten in Nederland, waarvan het merendeel in bezit van de decentrale overheden, dateren uit de tweede helft van vorige eeuw. De huidige beoordeling van de constructieve veiligheid van deze bruggen is gebaseerd op de zwaarst belaste rijksweg in Nederland (A16, locatie Moerdijk). Het is de echter de vraag of deze verkeersbelastingen representatief zijn voor de bruggen in het onderliggend wegennet. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in onderzoeken naar de verkeersbelasting en materiaalsterkte om zo het onterecht afkeuren van bruggen te voorkomen. Deze onderzoeken lijken een nieuwe veilige richtlijn voor lokale bruggen te rechtvaardigen, maar aanvullend onderzoek is nodig.

Bundelen van kennis
Gemeenten en provincies hebben nu de handen ineen geslagen om in samenwerking met kennispartner SBRCURnet en andere kennisinstellingen te komen tot een nieuwe richtlijn. De partijen bundelen hun kennis en laten gezamenlijk, aanvullend onderzoek doen. Deze aanbeveling is een handvat voor beheerders bij gemeenten en provincies om 'hun' bruggen goed te kunnen beoordelen op constructieve veiligheid zoals beschreven in het Bouwbesluit.

Nu investeren = besparen in de toekomst
Kambiz Elmi Anaraki (gemeente Rotterdam): "wij gaan voor veiligheid, maar willen tegelijkertijd kapitaalvernietiging voorkomen. We verwachten dat door de nieuwe richtlijn veel bruggen in de nabije toekomst niet onnodig vervangen of versterkt hoeven te worden." Paul Waarts (provincie Noord-Holland): "door nu te investeren in onderzoek, kan Nederland in de toekomst miljoenen besparen."

Lancering initiatief
Het initiatief voor onderzoek naar een nieuwe richtlijn werd op donderdag 21 mei gelanceerd tijdens een bijeenkomst van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders (WOW). De initiatiefnemers zijn de gemeenten Rotterdam en Amsterdam en de provincies Noord-Holland, Overijssel, Groningen en Noord-Brabant.