Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat stellen de gebruiker centraal

06 februari 2012

In ons werk willen we de gebruiker van onze wegen en vaarwegen centraal stellen. Dit klinkt logisch, maar wat betekent dat nu eigenlijk voor ons dagelijkse werk? Met deze vertaalslag is de provincie Noord-Holland al enige tijd actief bezig. Door middel van het programma 'Gebruikersgericht Netwerkmanagement', zetten zij gebruikers, omwonenden en belanghebbenden centraal bij het denken en handelen van onze medewerkers.

De gebruiker centraal stellen doe je natuurlijk niet alleen. De samenwerking met ketenpartners is daarbij essentieel. Rijkswaterstaat heeft het publieksgericht netwerkmanagement al een aantal jaren hoog op de agenda staan en het steunpunt PNM van Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met het trainen van medewerkers rondom publieks-/gebruikersgericht netwerkmanagement. Kortom voor de provincie Noord-Holland een mooie partner om kennis mee uit te wisselen. Via platform WOW is het tot een samenwerking gekomen.

In het najaar van 2011 volgden 82 medewerkers van de provincie Noord-Holland de training 'Gebruikersgericht Netwerkmanagement'. Deze training van twee dagdelen is tot stand gekomen met een team van de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en een trainingsbureau. Na de gezamenlijke ontwerpsessies en een 'train de trainer' middag zijn de trainingen gegeven door een koppel van een Rijkswaterstaat-trainer en een provincie Noord-Holland-trainer.

Hier kwamen de verschillende ervaringen en disciplines bij elkaar; de RWS-trainers konden vanuit hun trainingservaring de trainingen goed begeleiden en de deelnemers enthousiasmeren, terwijl de provincie-trainers vanuit hun achtergrondkennis de juiste accenten konden leggen.

Dit resulteerde in een mooi samenspel tussen de beide trainers, dat met veel enthousiasme is ontvangen. De training werd als zeer inspirerend ervaren. Over het gemeenschappelijke doel van de wegbeheerders, zijn alle deelnemers het na afloop van de training eens: 'we doen het voor de gebruiker'!