Primeur op gladheidbestrijdingcongres

10 oktober 2014

Deelnemers gladheidbestrijdingscongres krijgen primeur!

Op woensdag 1 oktober vond in Ede het Gladheidsbestrijdingscongres 2014 plaats. Voorzitter WOW Utrecht, Dan Bekker, verzorgde hier een sessie waarin hij inging op communicatie bij gladheidbestrijding. In de Utrechtse regio is het afgelopen jaar namelijk hard gewerkt aan een toolbox met handige,  bruikbare voorbeelden die gemeentes, provincies en andere overheden kunnen gebruiken bij hun communicatie over de bestrijding van gladheid.

De uitwerking van de toolbox is gedaan door een werkgroep bestaande uit leden van provincie Utrecht, gemeente Utrecht, gemeente Amersfoort en gemeente Houten. Zij hebben dit onderwerp aangepakt naar aanleiding van een vraag tijdens een regionale bijeenkomst over gladheidbestrijding in de zomer van 2013.

Basis van de toolbox is een kernboodschap die door iedereen gebruikt kan en mag worden om te communiceren. De kernboodschap is tot stand gekomen onder begeleiding van communicatiespecialisten van de provincie Utrecht in een Factor C sessie, waarbij zowel communicatiemedewerkers als 'techneuten' aanwezig waren. De kernboodschap luidt:

Winters weer levert niet alleen mooie taferelen op. Het kan ook voor vervelende gladheid zorgen. Tijdens winterse omstandigheden gaan gemeenten en provincie  daarom gezamenlijk de strijd tegen gladheid aan, zodat u zo veilig mogelijk de weg op kunt. Onze mensen gaan vaak 's nachts voor u op pad, langs de belangrijkste wegen, fiets- en busroutes…

"Ondanks onze inspanningen is gladheid helaas niet helemaal te  voorkomen. Blijf daarom ook zelf altijd  alert tijdens winters weer: let op actuele berichtgeving en pas uw weggedrag en/of route aan. Kijk voor meer informatie over de bestrijding van gladheid, actuele strooiroutes én wat u zelf kunt doen tegen gladheid op www.weggladheid.nl.

(let op: de bovengenoemde website www.weggladheid.nl is fictief!)

Zoals gezegd is deze kernboodschap verwerkt in een toolbox, die op dit moment definitief wordt ingericht. Wanneer deze klaar is, zijn onder andere de volgende items terug te vinden:

  • Een filmpje dat de kernboodschap behandelt;
  • Persberichten voor en tijdens de gladheidsperiode;
  • Posters en beeldmerken;
  • (bewoners) brieven en brieven aan scholen etc.;

De toolbox wordt voor iedereen openbaar gemaakt via deze website.

Overigens hadden de circa 100 aanwezige deelnemers een primeur. Begin november 2014 wordt de toolbox gepresenteerd aan de regio WOW Utrecht. Heb je interesse om hierbij aanwezig te zijn, stuur dan een mail naar info@platformwow.nl

Presentatie Dan Bekker