Platform Slim Samenwerken in de regio

01 september 2016

Platform Slim Samenwerken gaat de regio in!

Onlangs bezocht een delegatie van het platform Slim Samenwerken aan Waterbeheer de regio Zeeland. In Groede, Zeeuws-Vlaanderen, werden ze ontvangen door collega's van waterschap Scheldestromen, die hen met een presentatie en een projectbezoek informeerde over de succesvolle regionale samenwerking tussen het waterschap en Rijkswaterstaat.

Slim samenwerken zeeland groep

Het platform Slim Samenwerken richt zich op de samenwerking in het watersysteem. Een werkveld met veel waterpartners en waarin samenwerking niet altijd vanzelfsprekend is. Vaak spelen de regionale (geografische) verschillen in beheergebieden een rol in de effectiviteit van samenwerking. In de regio Zeeland overlappen de beheergebieden van de verschillende waterpartners volledig: men heeft te maken met een waterschap, een directie van Rijkswaterstaat en een provincie. Aanleiding voor het platform om de samenwerking die hier is ontstaan van dichtbij te bekijken en te leren van de wijze waarop dit in deze regio is georganiseerd.

Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee & Delta ondertekenden in 2014 een samenwerkingsovereenkomst ‘Projectorganisatie Waterveiligheid’. Hiermee geven beide partijen invulling aan de verbeterdoelstellingen ten aanzien van kwaliteit, efficiency en doelmatige koppelingen tussen de werken die beide partijen in het kader van het Bestuursakkoord Water, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het programma Ruimte voor de Rivier uitvoeren.

Successen tot nu toe:

-          de chemie op de werkvloer, overdracht van kennis en kunde

-          kortere lijnen tussen de twee organisaties

-          partner voor derden (provincie Zeeland)

Tijdens het bezoek is naast de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en het waterschap is ook de samenwerking tussen Scheldestromen en andere partners  aan de orde gekomen. Op de solex werd een bezoek gebracht aan het project Cadzand-Maritiem in Cadzand-Bad, waar waterschap Scheldestromen samen met de gemeente Sluis en een private partij, de kust versterkt en tegelijk de openbare ruimte aanpakt en een jachthaven ontwikkelt.

Slim samenwerken solex