Pilot wegbelevingsonderzoek stadsroutes

18 oktober 2013

Pilot wegbelevingsonderzoek stadsroutes

Begin oktober werd het wegbelevingsonderzoek over stadsroutes* uitgevoerd. Dit is een uitbreiding op het onderzoek over provinciale- en rijkswegen dat afgelopen zomer gehouden is in opdracht van WOW.

Dit onderzoek is samen met tien gemeentes (Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Groningen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle) opgezet. In totaal zijn 2000 weggebruikers in deze steden ondervraagd via een online vragenlijst. Onderwerpen die aan bod kwamen waren verkeersveiligheid, verkeersinformatie, uitvoering werkzaamheden, doorstroming en nog veel meer.

We verwachten de resultaten van het onderzoek begin volgend jaar. Deze zullen ook gepubliceerd worden op de speciale onderzoekspagina. Hier staan ook andere (vaar)wegbelevingsonderzoeken van andere beheerders. Dus ben je nieuwsgierig hoe tevreden de (vaar)weggebruiker is of hoe je collega-beheerder onderzoeken insteekt, kijk dan op de onderzoekspagina.

* Doorgaande wegen binnen de bebouwde kom die een bepaald deel van een stad verbinden met een ringweg of langs de stad lopende snelwegen.