Personele uitwisseling binnen het Young Professional Network!

05 maart 2013

Het Young Professional Network (YPN) is in 2012 van start gegaan en heeft de eerste maanden van 2013 een flink aantal stappen gezet! In 2012 was het advies "Hoe kunnen de WOW organisaties meer investeren in jong talent?" gepresenteerd aan de leden van het WOW-bestuur en de WOW-initatiefgroep. Hierin schetst het YPN hoe in drie verschillende doelgroepen (scholieren en studenten, starters op de arbeidsmarkt en jongeren met al enige jaren werkervaring) geïnvesteerd kan worden. Doel is om deze groepen aan te trekken en te behouden voor het werk in weg- en waterbeheer.

De verschillende directeuren waren enthousiast en het YPN kreeg groen licht om het advies verder te brengen. Dit gebeurt met een concrete opdracht waarvoor een aantal young professionals voor zijn aangetrokken door middel van personele uitwisseling.

Lotte Becker (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) vertelt: "Het advies is tijdens diverse bijeenkomsten met directeuren van verschillende WOW-organisaties en YPN-ers uitvoerig besproken. Daarna hebben we besloten om te gaan inventariseren welke initiatieven er allemaal lopen binnen de verschillende organisaties, welke hiervan het beste resultaat opleveren en welke het meest geschikt zijn om gezamenlijk uit te voeren. Zes jonge professionals uit vier verschillende organisaties, hebben vanuit WOW opdracht gekregen om deze inventarisatieslag uit te voeren."

Naast Lotte zijn bij deze opdracht betrokken: Mayella Wijn (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), Jetske Eefting (Rijkswaterstaat), Fatiha Erradouani (Waterschap Hollandse Delta), Martine Burger (Provincie Noord-Holland) en Angèle Baas (Provincie Noord-Holland). De projectgroep is ongeveer een dag in de week met deze opdracht bezig en komt regelmatig bij elkaar.

Angèle Baas: "Ik vind het heel leuk om met mensen van andere organisaties te werken en te zien welke verschillen, maar ook welke gelijkenissen we ervaren op ons werk! Bovendien is het heel leuk om eens bij andere organisaties binnen te kijken, zowel in de werkwijze als in het gebouw."

De opdracht startte in januari 2013. De groep interviewt HRM-ers, trainees, stagiaires en jonge professionals van verschillende organisaties om zo een goed beeld te kunnen schetsen van de behoeften onder zowel jongeren als de organisaties én om te inventariseren wat de succesfactoren zijn.

Op de WOW-dag op 4 april kun je al wat tussenresultaten zien! Kom naar het YPN ontmoetingsplein, geef je mening over hoe de WOW-organisaties meer kunnen investeren in JOU als jong talent, ontmoet andere Young Professionals en ga in gesprek met de projectgroep over dit onderwerp!