Overijssel pakt gezamenlijk overbelading aan

17 januari 2018

In Overijssel hebben de wegbeheerders en weggebruikers, op initiatief van de provincie Overijssel, de krachten gebundeld om de overbodige schade die ontstaat door overbelading te voorkomen. De Overijsselse gemeenten, waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland (TLN), Cumela, Evofenedex, LTO-Noord en Rijkswaterstaat sloten zich aan bij een convenant om overbelading en overbelasting gezamenlijk aan te pakken.

Nieuwsbericht Overijssel.nl: Overijssel pakt overbelading aan

De betrokken partijen willen de komende twee jaar verschillende maatregelen nemen om te zwaar beladen voertuigen te voorkomen. Dat kan onder andere door kennis en praktijkervaringen te delen bij de aanbesteding van werkzaamheden aan wegen en waterwegen die overheden uitvoeren en hierover gerichte afspraken te maken. Hierdoor kan bij aannemers de prikkel worden weggenomen voertuigen zwaarder dan de norm te beladen.

Gezamenlijk probleembesef over overbelading

Theo SikkemaProjectleider Theo Sikkema: "De inzet van Platform WOW in 2016 en 2017 heeft ons geïnspireerd om grondig met overbelading aan de slag te gaan. Dat bijna alle wegbeheerders in Overijssel nu al achter dit convenant staan, is een groot succes. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat wegbeheerders straks dezelfde contractbepalingen over overbelading hanteren bij het werken aan wegen. Maar ook de publiek-private samenwerking maakt dit project krachtig. Vanuit het gedeelde probleembesef is er een duidelijke wil om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Dat merk je al bij het opstellen van regels. Overheden denken vaak dat marktpartijen niet zitten te wachten op regels. In dit project blijkt juist dat marktpartijen gebaat zijn bij duidelijkheid, zodat ze precies weten waar ze aan toe zijn. Als je stopt met voor de ander te denken en gaat samenwerken, kom je verder."

Jaarlijks miljoenen schade

Te zware vrachtwagens en landbouwvoertuigen zorgen jaarlijks voor veel schade aan Nederlandse wegen, bruggen en viaducten. Deze kosten nemen de komende jaren nog verder toe doordat de voertuigen groter worden, de infrastructuur veroudert en door de invloed van de klimaatverandering. Ook zorgt overbelading voor onveilige verkeerssituaties. De afgelopen jaren publiceerde Platform WOW hier, onder andere in samenwerking met de provincie Overijssel, verschillende rapporten en een praktijkbundel over.