Over circulaire bruggen en hoe jongeren en YP’s hun hersens kraken over oplossingen

28 augustus 2018

In het najaar van 2018 en begin 2019 vinden twee activiteiten plaats gericht op min of meer hetzelfde onderwerp: bruggen. Dit najaar gaat een groep Young Professionals (tot 35 jaar) aan de slag tijdens de Young Professional Challenge van Platform WOW met het onderwerp circulariteit gericht op vervanging kunstwerken. Drie weken later vindt een Hackathon plaats voor innovatieve bruggen voor het Floriadeterrein georganiseerd door de Floriade in samenwerking met de provincie Flevoland.

Young Professional Challenge en Hackaton

Platform WOW organiseert jaarlijks een Young Professionals Challenge 2018. Van 24-27 september werken young professionals aan oplossingen voor circulariteit en 'vervanging kunstwerken'. Deze jonge werknemers (tot 35 jaar) worden uitgedaagd om op een nieuwe manier te denken. In de challenge is ruimte voor niet-technisch-inhoudelijke oplossingen. De Floriade mikt op een jonge creatieve groep, met name studenten en starters, die out-of-the-box tot helemaal nieuwe oplossingen proberen te komen. Een waardevolle aanvulling op het bestaande gedachtengoed wordt verwacht. De Hackathon vindt plaats op 18 oktober van 9 tot 9 uur.

Slag naar implementatie

Beide initiatieven leveren waarschijnlijk zeer goede ideeën op, die echter nog niet klaar zijn voor implementatie. Dit is het onderwerp van gesprek in de werkgroepen bij bedrijfsleven (Bouwend Nederland) en overheden die zich met circulariteit bezighouden. Vanuit de Bouwagenda wordt daarom het initiatief genomen om producten en werkwijzen verder te brengen, door ze te laten adopteren door leiders uit overheid en bedrijfsleven, met de intentie snel tot implementatie over te gaan.

Stroomversnelling

Op deze wijze zal het komende halfjaar een stroomversnelling te zien geven met bijdragen van studenten, jonge professionals, productontwikkelaars en innovatoren, en management van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw, en invulling van een deel van de ambitie van de Bouwagenda.

Inschrijven voor de Young Professional Challenge kan al. De informatie over de hackaton van de Floriade en de provincie Flevoland volgt nog.