Opdrachten Eureka!Cup bekend

03 december 2018

De nieuwe opdrachten voor de Eureka!Cup van dit jaar zijn bekend gemaakt. Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken.

Zes toonaangevende bedrijven en overheidsinstellingen dagen elk jaar leerlingen uit innovatieve oplossingen te bedenken voor echte, technologische vraagstukken waar zij als bedrijf mee te maken hebben.

Opdrachten 2019

Dit zijn de opdrachten voor 2019:

  • Platform WOW en de gemeente Rotterdam: De circulair ontworpen brug
  • Ministerie van Defensie: Het 'zero footprint' basiskamp
  • Politie: De agent van de toekomst
  • Kuijpers: Een helder overzicht
  • Rabobank: Techniek voor ondernemers
  • Bouwend Nederland: De toekomstbestendige school

Opdracht: De circulair ontworpen brug

Platform WOW doet aan de Eureka!Cup mee vanuit ikonderzoekwegen, ook om zo jongeren te enthousiasmeren voor een loopbaan in het wegbeheer. Platform WOW en de gemeente Rotterdam hebben de opdracht ‘De circulair ontworpen brug’ ingediend:

“In Nederland worden tonnen aan bouwafval onnodig weggegooid of verbrand. Om dit te verminderen, wil de bouwsector in 2050 circulair zijn. In een circulaire economie bestaat er geen afval meer! In deze opdracht bekijken jullie welke materialen worden gebruikt in een brug en hoe deze materialen kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Platform WOW en de gemeente Rotterdam dagen jullie uit. Hoe voorkomen jullie onnodig bouwafval? Hoe houden jullie bij het ontwerp en bij de bouw al rekening met hergebruik in de toekomst? Hebben jullie ideeën over hoe en waar de leuning van een brug opnieuw kan worden gebruikt?”

Meer informatie

Op de website van de Eureka!Cup lees je meer. De finale op 16 mei 2019 staat al op onze agenda.