Onderzoek Inkoopopleidingen GWW

18 oktober 2013

Platform WOW heeft samen met PIANOo een inschatting laten maken of er behoefte is aan een nieuwe of aanvullende inkoopopleiding, specifiek voor Grond-, Weg- en/of Waterbouw (GWW). Om dit te beoordelen heeft Significant in de zomer van 2013 geïnventariseerd welke inkoopopleidingen er momenteel worden aangeboden en de behoefte aan een aanvullende inkoopopleiding geschat. Hiervoor hebben zij gebruik gemaakt van databases, vragenlijsten, internet en interviews.

Uit de resultaten blijkt dat er maar liefst 280 inkoopopleidingen zijn. Voor enkele relevante onderwerpen worden geen specifieke GWW-opleidingen aangeboden, maar met het totale opleidingsaanbod worden deze onderwerpen wel afgedekt. Er bestaat geen (set van) (totaal)opleiding(en) die de meeste onderwerpen afdekt. Er is wel een behoefte aan een meer integrale Inkoopopleiding specifiek voor de GWW. Hierbij zou de aanwezige kennis gebundeld kunnen worden en enkele nieuwe onderwerpen toegevoegd, zodat een meer integrale opleiding aangeboden kan worden. Een uitdaging voor de markt.

Uit het onderzoek bleek dus dat er een grote behoefte was aan opleiding gericht op de Inkoop GWW. CROW en NEVI hebben de handschoen samen opgepakt en hun kennis bijeen gebracht om hier een unieke leergang voor te ontwikkelen.
De inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten is nl een specialisme binnen publieke inkoop. Er gelden specifieke wetten en regels - en daar blijft het niet bij. Het vakjargon is anders, aannemers hebben hun eigen bedrijfscultuur en onderwerpen als duurzaamheid krijgen relatief veel aandacht. In deze leergang worden al dat soort branchespecifieke facetten uitvoerig behandeld.
Uiteraard komt daarbij theorie aan bod, maar centraal staan praktijkcases en directe bruikbaarheid van de lesstof. Om die reden worden de lessen verzorgd door ervaren inkoop- én GWW-trainers. Bovendien nemen zowel GWW-professionals als inkoopprofessionals deel, waardoor deelnemers inzicht in elkaars vak krijgen en een basis voor betere samenwerking ontstaat.

Kijk hier voor het onderzoek

Presentatie bijeenkomst over Inkoopopleidingen