Nieuwsbrief september: Samen dromen, denken, doen

23 september 2015

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van september 2015.

Samen dromen, denken, doen. Dat is het thema van de landelijke WOW-dag op 1 oktober in Zwolle. Het cruciale woord in dit zinnetje is SAMEN. Ik heb het al vaker gezegd: we moeten ons elke dag blijven realiseren dat onze netwerken van elkaar afhankelijk zijn. Al onze netwerken hebben dezelfde gebruikers die geen boodschap hebben aan beheergrenzen van Rijkswaterstaat, provincie of gemeenten. Gebruikers die goed geïnformeerd gebruik willen maken van een betrouwbaar netwerk. Het is aan ons, gezamenlijke netwerkbeheerders, om dit voor elkaar te krijgen.

In mijn eigen regio, Zuid Nederland, hebben we de afgelopen tijd mooie stappen gezet naar meer en betere samenwerking. Zo werken we in Limburg steeds intensiever samen met de provincie en de gemeenten bij het inspecteren van kunstwerken. Op die manier zetten we schaarse en gespecialiseerde kennis optimaal in. In Brabant hebben we grote stappen gezet in de samenwerking bij incident- en verkeersmanagement en het gezamenlijk inzetten van weginspecteurs. Allebei deze projecten zijn een schoolvoorbeeld van niet opnieuw het wiel uitvinden, maar gebruik maken van expertise die elders al is opgebouwd. Ik merk dat daar in andere regio's met veel belangstelling naar gekeken wordt en dát is nu precies waar WOW om begonnen is!

Zo zijn er meer initiatieven en ik ben ervan overtuigd dat er nog veel meer mogelijk is. Daarom ben ik ook met zo veel plezier jurylid voor de Young Professional Challenge. Insteek van deze Challenge is dat jonge professionals vanuit verschillende organisaties samenwerken aan een maatschappelijk vraagstuk. Juist door vraagstukken vanuit verschillende standpunten en posities te bekijken, krijgen duurzame creatieve oplossingen een kans. Ik ben dan ook zeer benieuwd waar de teams mee komen. De winnaars worden tijdens de landelijke WOW-dag bekend gemaakt.

Alle reden dus, om naar de WOW-dag te komen. Er wordt een groot aantal interessante workshops georganiseerd, je ontmoet collega's van andere overheden en je krijgt een goed beeld van wat er in heel Nederland gebeurt op het gebied van samenwerking in het wegbeheer. Wie weet kom je een mooi voorbeeld van samenwerking tegen dat je ook in je eigen regio kunt toepassen. Het wordt een dag vol inspiratie voor iedereen die bezig is met wegbeheer en de ambitie heeft om dat elke dag beter te doen! Ik ben er in elk geval. Jij toch ook?

Diederik Timmer,

Directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders