Nieuwsbrief oktober: Leren door te doen!

24 oktober 2016

Ik zie hoe vernieuwingen in het onderwijs, zoals ICT middelen de kwaliteit van het onderwijs kunnen vergroten en hoe leuk mijn kinderen dit vinden. Ik zie collega’s binnen mijn directie bezig zijn met vernieuwingen waar de vaarweggebruiker baat bij heeft. En hoe enthousiast zij hierover zijn.  Dingen doen zoals je het altijd al deed is natuurlijk leuk. Maar dingen anders doen, nieuw doen, beter doen, dat stimuleert enorm!

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van oktober 2016.

Ontwikkelingen op het snijvlak van mobiliteit, data en digitale informatievoorziening gaan razend snel. Van intelligente voertuigtechnologie tot real time routeinformatie op je smartphone: het gaat om technologische innovaties die het mogelijk maken om veiliger, vlotter en comfortabeler van A naar B te reizen, met minder belasting voor de leefomgeving.

Nederland is dankzij zijn fijnmazige (vaar)wegennet en beschikbaarheid van hoogwaardige technologie bij uitstek geschikt als internationale proeftuin. Als Rijkswaterstaat hebben we de ambitie om ruimte te bieden aan experimenten.  Om zo toepassingen te testen, daarvan te leren en (inter)nationaal uit te rollen. Leren door te doen is het motto. 

Als bestuurslid van WOW wil ik graag een bijdrage leveren aan een betere samenwerking op het thema verkeersmanagement. Dit door het delen van de aanwezige kennis, ervaring en inzichten.

Ik vind het dan ook ontzettend leuk om op 25 oktober 2016 dagvoorzitter te zijn van een WOW bijeenkomst over innovaties in het scheepvaartverkeersmanagement. Door diverse praktijkvoorbeelden te laten zien krijgen deelnemers goed inzicht in wat collega beheerders voor innovatieve ideeën hebben. Het gaat daarbij onder andere om een dynamische app, meervoudig data gebruik bij zowel real time verkeersmanagement als monitoring achteraf, data inwinning, slimme ligplaatsen en Smart Patrol.

Binnen Rijkswaterstaat hebben we een ambitie neergezet wat we in 2020 bereikt willen hebben. We willen de innovaties volop omarmen en stimuleren. En dat samen met partners en marktpartijen. Wat ik in ieder geval meeneem voor de WOW bijeenkomst is om de deelnemers te prikkelen om niet alleen te luisteren, maar ook om zelf aan de slag te gaan. Door de samenwerking op te zoeken waar dat meerwaarde voor de eigen organisatie en de gebruikers oplevert. Want daar doen we het uiteindelijk voor. En WOW is een prachtig middel om die samenwerking verder te ondersteunen!

Pieter Janssen, Bestuurslid Water Ontmoet Water en directeur scheepvaart en watermanagement RijkswaterstaatPieter Janssen