Nieuwsbrief november: Evaluatie

01 november 2013

De voorbereiding voor het jaarprogramma wegen en water 2014 is in volle gang. Om het volgend jaar weer samen beter te doen is het goed om terug te blikken op hoe we het samen hebben gedaan. Afgelopen zomer heeft programmamanager Kim Hofhuis evaluatiegesprekken gevoerd met alle leden van de Initiatiefgroep van Water ontmoet Water. De oogst hebben we onlangs met elkaar besproken en dit heeft het volgende beeld opgeleverd: alle deelnemers waarderen de huidige ontmoeting en samenwerking in hoge mate. Daarbij is ook geconstateerd dat er teveel vrijblijvendheid is en dat de samenwerking zakelijker en professioneler kan. Op grond daarvan zijn de volgende verbeteringen afgesproken:

 - we maken zakelijke samenwerkingsafspraken gericht op resultaat en effect en leggen dit transparant vast in het jaarprogramma,

- we gaan elkaar meer aanspreken op bereikte resultaten en deelname,

- we gaan de WOWater samenwerking afstemmen en integreren met de samenwerking op basis van het Bestuursakkoord Water en het Deltaprogramma,

- we gaan op gezette tijden relevante onderwerpen gezamenlijk bespreken met Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders

Met deze afspraken gaan we de samenwerking voortaan elke dag beter doen.

Theo van de Gazelle,

Voorzitter Water Ontmoet Water Theo van de Gazelle