Nieuwsbrief november: Duurzaamheid in een ander perspectief

24 november 2015

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van november 2015.

In oktober vond in Haarlem een WOW middag plaats over ‘duurzaamheid’. Getuige de grote opkomst, is dit niet alleen in onze organisatie een belangrijk thema, maar leeft het bij iedereen. Ook in het coalitieakkoord en collegeprogramma van het provinciaal bestuur van Noord-Holland heeft het thema veel aandacht gekregen. Dat heeft onder andere geleid tot een aparte portefeuille ‘duurzaamheid’ met een eigen verantwoordelijk gedeputeerde. De middag zelf was goed gevuld met interessante thema’s. Wij konden Solaroad laten zien en de start van een bamboe geluidscherm. Het gezamenlijke initiatief rond het bamboe geluidscherm startte in regionale samenwerking (Amsterdam, stadsregio, Rijkswaterstaat en provincie). Tevens kondigden wij aan dat er een demonstratieproject rond een 100% ‘biobased’ weg gaat komen.

Bijzonder was het optreden van Thomas Rau. Mijn Amsterdamse collega, Cor van den Broek, adviseerde mij hem uit te nodigen. En terecht. Thomas hield een bevlogen speech, waarom wel duidelijk werd dat we ‘duurzaamheid’ vanuit een ander perspectief moeten bekijken en radicaal anders moeten redeneren. Ik kan niet zeggen dat zijn bijdrage meteen landde bij iedereen, ook niet bij mij. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Een paar weken later (toevallig?) zag ik hem optreden in het programma ‘Tegenlicht’. Daar was zijn bijdrage van die middag omgezet in een mooie documentaire. Hij heeft een aantal mooie one-liners, zoals: “vroeger bracht de techniek oplossingen, tegenwoordig in de tijd georganiseerde problemen”, “weg met het bezit, we gaan toe naar functionaliteit”. Lees het verslag van de middag en als je er meer van wilt weten, kijk terug naar het televisieprogramma Tegenlicht (samenvatting: https://www.youtube.com/watch?v=aoQoz9tkz6Q, volledige uitzending: http://www.vpro.nl/speel.VPWON_1232897.html. Laat je inspireren. Ook dat is WOW.

Chris de Vries,

Directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland,
bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders