Nieuwsbrief mei: waardevol netwerk voor de wereld van mobiliteit

17 mei 2018

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van mei 2018.

Wie kent Platform WOW niet?! Als nieuwe directeur Beheer Infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland mocht ik in maart mijn eerste bestuursvergadering van het platform meemaken. Het was een warm bad met vele bekenden. Dat is nu eenmaal het gevolg van lang rondlopen in de mooie wereld van mobiliteit.

Waardevol netwerk voor mij en mijn collega's

WOW is een solide, breed georiënteerd netwerk, vol met kennis en kunde. Opvallend is de veelheid aan thema’s die met alle facetten van de aanleg, het beheer en onderhoud van weg en water te maken hebben. Van gladheidbestrijding tot en met verkeersmanagement en van duurzaamheid tot geweld en agressie tegen medewerkers. Voor mij dus een waardevol netwerk, en niet alleen voor mij maar ook de collega’s van de provincie Zuid-Holland. Als provincie Zuid-Holland zijn we bijvoorbeeld al actief in het netwerk van spelers over verkeersmanagement en objectbediening. Hierin is mijn collega Ellen van der Knaap een veel geziene PZH-er.

Samen delen, optrekken en samen doen

De komende periode ga ik het netwerk verder leren kennen. Heel belangrijk hierbij is de blijvende focus op jongeren en de mogelijkheden hen bij ons werk en onze organisaties te betrekken. Platform WOW biedt hier veel ondersteuning bij! Toekomstige ontwikkelingen die nu al invloed hebben zijn bijvoorbeeld informatievoorziening, technologie en klimaatneutraal beheer en onderhoud. Deze ontwikkelingen gaan me aan het hart en vragen de komende jaren al onze aandacht. Hierin samen delen, optrekken en samen doen is voor mij de essentie van het netwerk van Platform WOW. Dit zie je dan ook terug in alle activiteiten van WOW.

31 mei Smart Mobility in ons Provinciehuis

Ik wil je graag uitnodigen om op 31 mei de bijeenkomst over Smart Mobility bij te wonen in ons Provinciehuis van Zuid-Holland. Samen met de Verkeersonderneming, Bereik! en Innovatiecentrale organiseren we een dag over Smart Mobility. Centraal hierin staan informatievoorziening en slim(mer) gebruik van data voor wegverkeersleiders en de ervaringen van de samenwerkende verkeerscentrales in Zuid-Holland. Ik hoop velen van jullie daar te ontmoeten! Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Petrouchka den DunnenPetrouchka den Dunnen
Directeur Beheer Infrastructuur bij de provincie Zuid-Holland
Bestuurslid Water Ontmoet Water