Nieuwsbrief mei: Het nieuwe goud

17 mei 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van mei 2017.

Het mooie van ons vak is dat iedereen er mee te maken heeft: zodra je de voordeur uitstapt ben je in de openbare ruimte. En daarin staat de komende tijd meer te gebeuren dan we tot kort geleden voor mogelijk hielden. Juist het verkennen van die nieuwste ontwikkelingen is wat mij altijd weer inspireert, of het nu Smart Mobility is of vernieuwingen in de techniek.

Vorige week mocht ik dagvoorzitter zijn van de WOW bijeenkomst over data in mijn thuisstad Zoetermeer. Ook één van de nieuwste ontwikkelingen waar we als wegbeheerders mee te maken krijgen. Ik was blij dat mijn collega beheerders in groten getale aanwezig waren. Het onderwerp data raakt namelijk iedereen.

Nieuwe mogelijkheden

Wanneer we vroeger bijvoorbeeld wegen of bruggen aanlegden, berekenden we aan de hand van vooraf bepaalde levensduren wanneer en tegen welke kosten we deze zouden moeten vervangen. Nu nemen we ook de resultaten van weginspecties mee en doen we aan de hand van demografische en sociale gegevens voorspellingen over het toekomstige gebruik van de infrastructuur. Het wordt nog interessanter als we real time data gebruiken om de openbare ruimte te beheren. Denk aan gladheid sensoren in het wegdek die aangeven wanneer we moeten strooien, aan lichtmasten die iets meer licht geven als er fietsers aankomen of aan slimme verkeerslichten die groentijden afstemmen op de verkeersdrukte.

Omslag in werken en denken

Stuk voor stuk prachtige manieren om het beheer van de openbare ruimte beter, duurzamer en efficiënter te maken. Maar ook een omslag in onze manier van werken en denken. De beschikbaarheid en de verwerking van data hebben een omvang en een impact gekregen die we nog nauwelijks kunnen bevatten. De beheerder wordt in de toekomst een halve IT-er die (naast technische kennis) begrip moet hebben van wegkant meubilair, sensoren, zelfrijdende voertuigen en zelfvarende vaartuigen. Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er aan data op ons afkomt en hoe we goed met dit nieuwe goud om kunnen gaan.

De jeugd heeft de toekomst

Als íemand deze vertaling naar de toekomst kan maken, dan is het wel dat andere nieuwe goud: de jeugd. 150 leerlingen presenteerden vorige week hun ontwerp voor zelfrijdende auto’s tijdens de finale van de Eureka!Cup. VR-animaties, 3D-modellen en scrum: geen enkele methode werd geschuwd om de boodschap over de bühne te krijgen. Om koploper in de wereld te blijven, is het uitermate belangrijk dat we deze nieuwe ‘smart’ generatie blijven enthousiasmeren voor een carrière in het wegbeheer, vaarwegbeheer of waterbeheer. Wedstrijden als Knappe Waterhoofden en de Eureka!Cup en websites als ikonderzoekwater en ikonderzoekwegen leveren daar een belangrijke bijdrage aan.

Loslaten en vertrouwen

Maar wat gebeurt er als we de jongeren eenmaal ‘binnen’ hebben? Krijgen de Young Professionals in onze organisaties voldoende ruimte en vertrouwen om te floreren? De combinatie van ervaren wegbeheerders met jonge talenten die verbanden kunnen leggen waar niet eerder aan gedacht is, juist dat maakt ons vak nu meer dan ooit razend interessant. Door onze jonge collega's vertrouwen en ruimte te geven om zich te ontwikkelen, blijven we als beheerders in staat om onze bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Peter De Visser 2017-375

Peter de Visser, Hoofd Stadsbeheer gemeente Zoetermeer en voorzitter WOW Zuid-Holland

Dit artikel is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van mei 2017.