Nieuwsbrief maart: Slimme mobiliteit wordt nu serieus

20 maart 2018

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2018.

Deze week (20-23 maart) vindt de Intertraffic plaats. Dit tweejaarlijkse evenement is een uitgelezen kans voor wie zich op de hoogte wil stellen van de ontwikkelingen op het gebied van, zoals de organisatie zelf meldt: "infrastructuur, verkeersmanagement, veiligheid, parkeren en slimme mobiliteit". Ja, ook slimme mobiliteit. Want het lijkt nu wel serieus te worden met, onder andere, zelfrijdende auto's.

Een paar maanden vóór de vorige Intertraffic introduceerde nieuwkomer Tesla zijn "Autopilot". Afgelopen jaar bracht een van de grote autoconcerns (Volkswagen) een model op de markt dat als eerste voertuig daadwerkelijk "level 3-autonoom" zou kunnen rijden.

Vehicle-to-vehicle

Zeker zo belangrijk is dat diverse fabrikanten vehicle-to-vehicle (en eventueel vehicle-to-infrastructure) communicatie implementeren, of daar binnenkort mee starten. Daarmee wordt samenwerking tussen voertuigen onderling, en met systemen van de wegbeheerder, mogelijk gemaakt. Aan wegbeheerderskant zijn wij intussen slimme, communicatieve verkeerslichten aan het installeren in het kader van Talking Traffic.

Gezamenlijk publieke belangen definiëren

We staan nog maar aan het begin van een ontwikkeling die niemand helemaal kan overzien. Een ontwikkeling die enorme kansen biedt voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid, efficiënte verplaatsingen, maar ook assetmanagement. Het zou goed zijn om gezamenlijk publieke belangen te definiëren en onze rol te pakken in het spel. Elkaar vinden en samen optrekken - overheden onderling, en met de markt - ook op het gebied van Slimme Mobiliteit!

WOW-tournee naar Intertraffic

Op woensdag 21 maart vanaf 10 uur is er op de Intertraffic een speciale WOW-sessie over Smart Mobility. Onder meer gericht op adviseurs en managers bij gemeenten, met voorbeelden uit de praktijk en een discussie over de vraag: "wat kunnen en moeten we de nieuw gekozen bestuurders meegeven over Smart Mobility"? Op het moment van schrijven is er alleen nog de mogelijkheid om zich aan te melden voor de wachtlijst. Mooi dat het onderwerp, gezien de grote animo voor deze sessie, in brede kring begint te leven! Voor wie niet meer kan deelnemen aan de WOW-bijeenkomst: kom toch maar naar de beurs, bezoek de Smart Mobility Hal(l) en neem kennis van de wereldwijde ontwikkelingen in het vakgebied.

Tot ziens in Amsterdam!

Lindy Molenkamp

Hoofd eenheid Wegen en Kanalen provincie Overijssel / voorzitter WOW Noordoost Nederland