Nieuwsbrief maart: Samenwerken aan partnerschap

06 maart 2015

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2015.

De samenwerking en het partnerschap die WOW kenmerken, hebben de afgelopen jaren een vlucht genomen. Het is tijd om die verbinding nu ook met de markt aan te gaan. In het komende jaar ontwikkelen Rijkswaterstaat en de markt een nieuwe visie op samenwerking in de bouwsector. De basis hiervoor heb ik gepresenteerd tijdens de marktdag op 21 januari.

Het Inkoopplatform GWW sluit hierbij aan. Op 17 maart gaat het platform in gesprek met de Vereniging van Waterbouwers en Bouwend Nederland. Ook hier bespreken we hoe we elkaar kunnen versterken. Door je te verplaatsen in elkaars positie. Maar ook door kennis te delen. En door te ervaren hoe je samen sterker kunt worden door het belang van de samenleving en de burger centraal te stellen.

Wegbeheerders en marktpartijen hebben elkaar in deze tijd meer dan ooit nodig. Al was het maar vanwege de snel verouderende infrastructuur. Wat dit betreft slaat WOW nu de handen ineen. Samen met andere wegbeheerders werken we aan oplossingen om de belasting van de infrastructuur door zwaar vrachtverkeer aan te pakken.

Naast nieuwe kennis, vergt professioneel assetmanagement ook de nodige capaciteit. Op termijn dreigt een schrijnend tekort aan goed geschoolde krachten op dit gebied. En de huidige opleidingen sluiten lang niet altijd even goed aan bij de praktijk.

Het is dan ook belangrijk om te onderzoeken welke extra opleidingen nodig zijn en welke kennisleemtes nog moeten worden moeten opgevuld. Ik ben er trots op dat het vakbroederoverleg Assetmanagement van platform WOW deze handschoen oppakt.

De samenwerking die WOW kenmerkt, werd de afgelopen jaren het best zichtbaar in de manier waarop we gladheid bestrijden. Maar de communicatie kon beter. Het is belangrijk dat inwoners en ondernemers tijdig weten wat zij van ons kunnen verwachten. Leden van provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Houten hebben hiervoor inmiddels een praktische toolbox ontwikkeld. Wegbeheerders kunnen hiermee burgers en bedrijven makkelijker en eenduidiger informeren over gladheidbestrijding.

Dit soort ontwikkelingen onderstrepen het succes van de WOW-aanpak. Naarmate we elkaar beter leren kennen, groeien we als eenheid en worden we samen sterker. Ik hoop u te ontmoeten op de landelijke WOW-dag van 1 oktober aanstaande tijdens de Week van de WOW-factor. Om samen de balans op te maken van wat ons partnerschap in 2015 heeft opgeleverd.

Jan Hendrik Dronkers,

Directeur-generaal Rijkswaterstaat,
voorzitter Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders