Nieuwsbrief maart: Het landelijk waterloket: de burger centraal

31 maart 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van maart 2014.

Recent heeft de initiatiefgroep WOW(ater) groen licht gegeven voor de bouw van het Landelijk Waterloket. Het Landelijk Waterloket is een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, de waterschappen, de provincies en de gemeenten waarin het verstrekken van  informatie aan burgers op het gebied van water centraal staat.

Het Landelijk Waterloket bestaat op hoofdlijnen uit de volgende vijf onderdelen:

- Een algemene uitleg over het waterbeheer in Nederland en de organisatie daarvan;

- Een onderdeel waar de burger zijn vraag, klacht of melding formuleert, waarna deze wordt doorgestuurd naar de juiste instantie, die vervolgens de beantwoording of de afhandeling verzorgt;

- Een productencatalogus met de meest gestelde vragen met bijbehorende antwoorden;

- Een overzicht van de organisaties met telefoonnummers waar burgers met urgente meldingen terecht kunnen;

- Een overzicht van links naar informatieve websites op het gebied van het waterbeheer.

Deze nieuwe website zal de eerste jaren worden beheerd door het programmabureau WOW. De lancering is voorzien in de Week van de WOW factor, van 2 tot en met 6 juni 2014.

Ik spreek de hoop uit dat straks veel burgers de weg naar het Landelijk Waterloket weten te vinden en daarmee een groot succes wordt. Aan het enthousiasme van de projectgroep zal het niet liggen!

Kees Vonk
Directeur waterschap Rivierenland

Kees Vonk