Nieuwsbrief juni: Duurzaamheid heeft de toekomst

27 juni 2014

Begin juni vond de eerste 'Week van de WOW-factor' plaats. Ik zeg nadrukkelijk 'de eerste' want het was zo'n geslaagd evenement dat het ongetwijfeld een traditie wordt. Honderden collega's in weg-, vaarweg- en waterbeheer namen deel, het enthousiasme spatte ervan af.
 
De week begon op maandag 2 juni in Den Haag met een ontbijt waar de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat en voorzitter van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders, Jan Hendrik Dronkers, de YPN Challenge aftrapte. YPN staat voor het Young Professionals Network van WOW, de 'Challenge' was om in een week tijd met een team uit verschillende organisaties vernieuwende én uitvoerbare ideeën te ontwikkelen op basis van een tweetal scenario's.
 
Tijdens de week was er elke dag wel ergens in het land een themasessie; bovendien hebben 200 vakgenoten een dag met een collega van een andere dienst meegelopen. Zo hebben velen meer begrip ontwikkeld voor partner-organisaties en bruikbare ideeën naar hun eigen organisaties meegenomen.
 
Op vrijdag werden de Week én de YPN-challenge afgesloten met de bekendmaking van het winnende team. De winnaars hadden zich gebogen over een scenario waarin een deel van Nederland onder water loopt. Ook de andere groepen hebben mooie ideeën ontwikkeld (zie verderop in deze nieuwsbrief). Misschien nog het meest opvallende was de enorme positieve energie om samen de maatschappij  vooruit te helpen.
 
Van energie is het maar een kleine stap naar duurzaamheid. Midden in de week stond dit thema centraal in een sessie in Amersfoort. 'Duurzaamheid' nog een jong begrip - "Grenzen aan de groei" van de Club van Rome stamt uit 1972; het Brundtland-rapport van 1987 maakte Duurzaamheid pas een officieel aandachtsgebied. De GWW-sector in Nederland kent inmiddels een Aanpak Duurzaam GWW, die door een groot aantal overheden wordt ondersteund. Na enkele inleidingen zijn de deelnemers in groepen met de Aanpak aan de slag gegaan en dat bleek voor velen inspirerend. Duurzaamheid biedt nieuwe perspectieven om resultaten te behalen waar we trots op mogen zijn.
 
Het zijn niet alleen overheden die aan duurzaamheid bijdragen. Kijk bij gelegenheid eens naar een uitzending van het tv-programma Tegenlicht. Daar worden onder meer ontwikkelingen in de auto-industrie belicht. Maar ook - wist u dat? - dat er onder de jongeren van nu een afnemende interesse is in auto's en autorijden.
 
Op 4 november zal ook de WOW-regio Noordoost-Nederland een sessie over duurzaamheid organiseren, waarvoor ik u hierbij alvast van harte uitnodig - houd de WOW-website in de gaten!
 
Lindy Molenkamp,
(Provincie Overijssel, WOW-bestuur)

Lindy Molenkamp