Nieuwsbrief juli: het Next-WOW bestuur stelt zich voor

11 juli 2018

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van juli 2018.

Afgelopen 27 juni was de kick-off van het Next-WOW bestuur. Ons bestuur bestaat uit een vijftal studenten met verschillende achtergronden, opleidingen en interesses in zowel water- als wegbeheer. Tijdens deze eerste dag hebben we eerst ’s ochtends samen gezeten en ideeën uitgewisseld over wat wij graag willen doen, waarna we onze ideeën voorgelegd hebben aan het bestuur van Platform WOW.

Allereerst willen we graag een duidelijk beeld krijgen van de werkzaamheden en de gang van zaken binnen het Platform WOW. Daarvoor zullen we gaan meelopen met de bestuursleden van zowel water ontmoet water als wegbeheerders ontmoeten wegbeheerders. Verder willen we een frisse en kritische blik werpen op de werkzaamheden om zo nieuwe kansen voor Platform WOW inzichtelijk te maken.

Een ander doel van ons is om studenten meer te betrekken bij Platform WOW en dit eventueel later uit te breiden naar young professionals en scholieren. Daarmee willen we de afstand tussen studenten en het werkveld een stukje gaan verkleinen. We kijken uit naar de meeloopdagen en de verdere samenwerking binnen het platform en zullen bij de volgende bestuursvergadering van Platform WOW een plan van aanpak voorleggen.

V.l.n.r. Mark Beltman, Olof Baltus, Willemien van der Wielen, Rob van Iddekinge en Emma Smits

 V.l.n.r. Mark Beltman, Olof Baltus, Willemien van der Wielen, Rob van Iddekinge en Emma Smits