Nieuwsbrief februari: Weg en water, op veel vlakken verbonden

21 februari 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van februari 2017.

Weg en water, op veel vlakken verbonden

WOW is eigenlijk georganiseerd in twee deelgremia: Water en Weg. Elke soort asset heeft zijn eigen kenmerken, vraagstukken, uitdagingen en netwerken. En toch zie je in de praktijk dat de weg en vaarweg veel gemeen hebben. Veiligheid, omgevingsmanagement, assetmanagement, betrokkenheid van marktpartijen, internationale ontwikkelingen; veel WOW-bijeenkomsten zijn logischerwijs multidisciplinair.

Overgang tussen weg en vaarweg

Maar ook fysiek zijn de netwerken met elkaar verknoopt: namelijk door bruggen en tunnels. Naar mijn beleving zal juist de overgang tussen weg en vaarweg de komende jaren meer aandacht behoeven. En niet alleen in gevallen als de Merwedebrug in de A27 onlangs. Veel Nederlandse bruggen en sluizen zijn verouderd (of zelfs een monument) en soms aan renovatie of vervanging toe. Tunnels hebben als voordeel dat ze bij niet functioneren alleen het wegverkeer raken, en het vaarwegverkeer ongestoord door kan. Maar toch: ook daar moeten verstoringen worden voorkomen. Wat je ziet is dat de maatschappij steeds hogere eisen aan stelt aan beschikbaarheid en veiligheid van onze bruggen en overige kunstwerken.

Recreatievaart belangrijke gebruiker van onze vaarwegen

En dan zijn we aanbeland op een aantal samenhangende thema’s uit de nieuwsbrief van februari. Naast binnenvaart is juist ook de recreatievaart een belangrijke gebruiker van onze vaarwegen en wateren. Zeker in het recreatieve vaarseizoen kan het druk zijn op “onze” vaarwegen. Dat stelt eisen aan onze vaarwegen, maar ook aan onze voorlichting. En het vraagt afstemming met binnenvaart. Onlangs heeft WOW daarover samen met de Stichting Waterrecreatie Nederland een bijeenkomst met als thema ‘Efficiënt en effectief vaarwegbeheer voor de recreatievaart’ gehouden.

Recreatievaart2

Veilige bediening van bruggen en sluizen

Een ander aspect is de veilige bediening van bruggen en sluizen. Veilig voor de weg en vaarweggebruiker. Door trieste incidenten zoals in Zaandam zijn we er weer bij gehaald dat alles moet kloppen: de processen, de techniek én de mens. Of je nu lokaal of op afstand bedient. Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft dat ook aangetoond. Want als alles klopt kunnen we de vaarweggebruiker en de weggebruiker optimaal bedienen. Het is goed dat juist WOW initiatieven heeft genomen om dit item met allerlei beheerders te bespreken en waar nodig verder te helpen.

Overigens is het belangrijk dat de weggebruikers zich aan de regels houdt, zoals dit filmpje van de gemeente Zaanstad laat zien. 

 

Smart mobility is meer dan zelfrijdende auto's

Tot slot het thema smart mobility. Voor sommigen ver-van-het-bed, voor anderen dagelijkse kost. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan zelfrijdende auto’s en andere fancy zaken. Smart mobility richt zich nog erg op wegen en voertuigen. Maar het leuke, en minder bekende, is dat het ook van toepassing is op vaarwegen. Zeker rondom vaarwegen zie je ontwikkelingen waarin met behulp van ICT-toepassingen vaarwegverkeer wordt begeleid en wordt afgestemd op het wegverkeer.

En ook hier is WOW leidend. In oktober 2016 was er een bijeenkomst over innovaties in het scheepvaartmanagement. Welke innovaties zijn dit en hoe kunnen beheerders deze samen ontdekken en implementeren? Diverse praktijkvoorbeelden kwamen deze middag aan de orde zoals: dynamische app beroepsvaart en recreatievaart, meervoudige gebruik AIS data, data inwinning, slowmill, smartpatrol, slimme(re) ligplaatsen, blauwe golf verbindend en de innovatiewand.

Oproep: bestudeer beheer in samenhang

Al met al een oproep om kwesties in samenhang te bestuderen; weg- en vaarweg. De inwoner wil voor werk, school, ziekenbezoek, sport etc. vlot en veilig van A naar B. Wij als beheerders moeten ervoor zorgen dat die inwoner er niets van merkt dat het verschillende weg-en vaarwegbeheerders zijn die dit mogelijk maken!

Arjan Driesprong, Directeur Beheer en Infrastructuur bij Provincie Zuid-Holland en bestuurslid Water ontmoet Water

Arjan -Driesprong -2017-500