Nieuwsbrief december: Omdenken voor beheerders

12 december 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van december 2017.

Wij beheerders hebben met onze ingenieursmentaliteit vaak de drang om problemen zo snel mogelijk op te lossen. We willen graag voldoen aan het hoge serviceniveau dat we zelf voor water- en weggebruikers hebben gesteld. En als er dan iets misgaat, bijvoorbeeld bij de Merwedebrug, dan doen we er alles, maar dan ook alles, aan om onze gebruikers zo goed mogelijk te compenseren.

Risico’s horen erbij

Maar...als beheerders hebben we te maken met een ouder wordend areaal. En dat brengt nou eenmaal risico’s met zich mee. Vragen als ‘Welk wetsartikel geldt er als een scooter over een losliggende tegel rijdt?’ en ‘Wie is er aansprakelijk bij een ongeval door gladheid op een niet gestrooide weg?’ houden ons behoorlijk bezig, wat ook bleek uit de WOW-bijeenkomst Aansprakelijkheid en wegbeheer van 16 november (terugblik). Wat zou er gebeuren als we die risico’s zouden omdenken van ‘mea culpa’ naar ‘dit hoort er nu eenmaal bij’?

Alles onder controle?

Ik ben dit voorjaar in Keulen geweest, waar ze met de Rheinbrücke Leverkusen soortgelijke problematiek hebben als wij in Nederland met de Merwedebrug. Vanwege de slechte conditie werd deze brug over de Rijn in 2014 permanent afgesloten voor al het verkeer zwaarder dan 3,5 ton. De afsluiting zal naar verwachting minimaal tot 2020 duren. In plaats van de schade te compenseren en omleidingsroutes te faciliteren, zoals wij bij de Merwedebrug doen, zeiden de Duitsers: “Ja dit kan nu eenmaal gebeuren bij infrastructuur. Om het op te lossen hebben wij zeven jaar de tijd nodig. Tot die tijd mag er geen zwaar verkeer over de brug. Doe je dat wel, dan mag je gelijk de boete betalen als je de brug oprijdt.” Ik was wel verrast dat je ook op deze wijze kan kijken naar de risico’s die je hebt als beheerder. Een mooi voorbeeld van omdenken. En eigenlijk vind ik hem niet gek. We werken hard, voelen ons verantwoordelijk, maar alles is niet mogelijk. Wel veel.

Stel de juiste vragen aan de markt

Dat brengt mij op het volgende onderwerp: data. Wat zou het mooi zijn als we over zoveel areaaldata gaan beschikken dat we op bijna ieder incident voorbereid zijn. De klassieke denkwijze is dat we alle data zelf moeten verzamelen, maar ik denk juist dat we beter moeten worden in vragen stellen aan de markt. We hebben veel kennis in huis over waar onze objecten aan moeten voldoen, maar het zijn marktpartijen die ons onderhoud en de inspecties uitvoeren. Ook verandert de manier waarop we data binnenkrijgen. Nu hebben wij vaak nog lussen en instrumenten die de staat van ons areaal aangeven, maar straks zit een grote bron van onze sturingsinformatie in de intelligente voertuigen en vaartuigen die over onze netwerken gaan. De toekomst gaat volgens mij heel interessant worden, als we met onze onzekerheden leren omgaan. Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, dat 100% controle niet mogelijk is. Maar als we vanuit risico’s sturen en slimme combinaties maken met de markt, kunnen we enorme sprongen maken.

Markt brengt ons dichterbij de burger

Na mijn WOW-dag collegetour kreeg ik de vraag hoe we burgers kunnen bereiken met onze initiatieven. Innovatie en duurzaamheid is immers vaak iets van bedrijven, CEO’s en academici. Ook in dit geval denk ik dat de overheid zijn rol kan pakken door de markt en burgers sneller te betrekken bij het oplossen van problemen. WOW-prijs winnaar Amsterdam Rainproof, die op 18 december een webinar geeft, is daar een goed voorbeeld van.

Overigens was het WOW congres een groot feest: veel collega’s, een super dagvoorzitter, inspirerende voordrachten en een dansende Theo van de Gazelle. De collegetour was heel leuk om te doen en zeer professioneel opgezet met 5 boeiende filmfragmenten en een goed publiek!

Eric Diepstraten

Eric Diepstraten

Directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Bestuurslid Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders