Nieuwsbrief augustus: Talking Traffic

22 augustus 2017

De afgelopen weken ben ik nauw betrokken geweest bij het “partnership Talking Traffic”. In het kader van Beter Benutten loopt al enige tijd het programma Intelligente verkeersregelinstallaties (ivri). Nu zou je denken, de verkeerslichtregelingen in Nederland zijn toch al intelligent?

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW nieuwsbrief van augustus 2017.

Ja, dat is ook zo. Maar het kan nog beter. Als gevolg van de voortschrijdende technologische ontwikkeling kan er veel meer gedaan worden met beschikbare real time data, zowel vanuit voertuigen als vanuit verkeerslichtinstallaties. Het verkeer gaat met elkaar en met wegkantinstallaties praten.

Drie clusters in talking traffic

Grofweg is de ‘talking traffic’ wereld verdeeld in 3 clusters. Een cluster dat de ivri levert, een cluster dat de data via het netwerk transporteert en een cluster dat informatiediensten levert aan voertuigen en gebruikers. Bijvoorbeeld: verkeersregelingen kunnen (nog verder) worden geoptimaliseerd, automobilisten krijgen informatie over “tijd tot groen” of “tijd tot rood”, sommige categorieën (bijvoorbeeld openbaar vervoer of vrachtverkeer) kunnen prioriteit krijgen en worden daarover geïnformeerd.

Nieuwsgierig en slagvaardig

Wat ik inspirerend vind is dat bij het partnership veel bedrijven en overheden betrokken zijn. Het is een enorm innovatieve ontwikkeling, waarmee ons land zich wederom als gidsland op de kaart zet. En best spannend ook. Er worden nu intelligente verkeersregelinstallaties besteld en geplaatst, maar de ontwikkeling loopt nog, en allerlei keten tests moeten nog plaatsvinden. Mede door de inzet van de bedrijven, maar ook door de inzet van zeer betrokken deskundigen aan de kant van de wegbeheerders hebben we vertrouwen in deze innovatie. De wegbeheerders laten zich van hun beste kant zien: én nieuwsgierig én slagvaardig als het gaat om hun bijdrage aan dit programma, maar ook kritisch daar waar veiligheidsaspecten nog gezamenlijk opgelost moeten worden.

Andere governance

Deze innovatieve ontwikkeling vraagt ook om een andere ‘governance’ dan we gewend waren op het gebied van de verkeersregeltechniek. Om structureel te borgen dat betrouwbaarheid en veiligheid net als nu verzekerd is, maar ook dat de veel grotere betrokkenheid van netwerkbedrijven en leveranciers van informatiediensten een plaats krijgt, evenals een verdergaande doorontwikkeling is een nieuwe structuur nodig. Het Landelijk Verkeersmanagement Beraad zal hier eind september over gaan spreken.

Blauwe golf

Niet alleen op, boven en naast de weg communiceert alles met elkaar, maar ook op het water. Slimme communicatie tussen vaarwegbeheerders, scheepvaart en het wegverkeer creëert een blauwe golf voor scheepvaart en meer inzicht in bijvoorbeeld de beschikbaarheid van ligplaatsen. Een nieuwe fase dus ook in de scheepvaart. Kennis en vaardigheden blijven cruciaal, maar technologie wordt ook hier steeds doorslaggevender. We gaan informatie slimmer delen, schepen op afstand besturen of volledig automatisch varen.

Bijeenkomsten over Smart Mobility voortzetten

Kortom zowel op de weg als in het water zijn er uitdagende mogelijkheden om stappen te zetten op het gebied van efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid. Ik reken erop dat we vanuit het WOW bestuur de bijeenkomsten over ‘smart mobility’ gaan voortzetten. Dan kunnen we alle beheerders informeren over ontwikkelingen als Talking Traffic en de bijbehorende afspraken die we met elkaar gaan maken.

Chris de Vries

Chris de Vries, directeur Beheer en Uitvoering provincie Noord-Holland / voorzitter WOW Noord-Holland