Nieuwsbrief april: de perfecte netwerkorganisatie

17 april 2018

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van april 2018.

Na zo’n drie jaar bestuurslid te zijn geweest van Water Ontmoet Water, ga ik afscheid nemen van het bestuur. Maar uiteraard blijf ik, net als iedereen die dit leest, ambassadeur van de netwerkorganisatie van Platform WOW. Als ik een ding heb geleerd van mijn tijd bij Platform WOW, dan is het wel dat het hebben van een gezond netwerk van essentieel belang is om een goede beheerder te kunnen zijn.

Zorgplicht Waterkeringen

Mijn eerste grote klus in WOW-verband had betrekking op de Zorgplicht Waterkeringen. In 2015 kregen we als beheerders de wettelijke taak om de primaire keringen aan de veiligheidseisen te laten voldoen en voor het noodzakelijke preventieve beheer en onderhoud te zorgen. Alle beheerders van primaire en regionale keringen kregen hiermee te maken, dus samenwerken was essentieel. Mede dankzij het grote netwerk van Platform WOW, en een productieve samenwerking met collega bestuurslid Joost de Ruig, hebben we van deze implementatie een groot succes kunnen maken. Je bereikt veel meer als je elkaar kent en de beheerissues waar je mee worstelt open en eerlijk op tafel durft te leggen. Waterschappen en RWS hebben gezamenlijk producten ontwikkeld die iedereen nu kan gebruiken, van rapportages tot formats en beoordelingssystematieken. We trekken ook gezamenlijk op in de gesprekken met ILT over audits, dat wordt erg gewaardeerd.

Uitwerkingen waar de werkvloer wat aan heeft

Hoewel vaak de indruk heerst dat praatjes geen gaatjes vullen, zie ik bij Platform WOW een heel ander effect. In het bestuur praten we in hoofdlijnen over de beheerissues waar waterbeheerders mee worstelen, vervolgens kun je dat dan vertalen naar workshops, praktijkbundels en werkgroepen waar de werkvloer echt wat aan heeft. Vragen als hoe ga je om met risicomanagement in een project en bediening op afstand zijn heel pragmatisch door WOW opgepakt. Samen dingen doen, kennisverbreding en heel veel contacten, dat is wat Platform WOW oplevert.

Young Professional Challenge

Mijn leukste ervaring bij Platform WOW vond ik toch wel de Young Professional Challenge, waar ik in 2016 de prijs van mocht uitreiken.  Zo leuk om te zien hoe jongeren in het diepe worden gegooid en met een totaal andere aanpak tot inspirerende oplossingen komen! Daar kunnen wij, vaak wit en grijzend aan de slapen ;-), een hoop van leren. Laten we zorgen dat we niet verkalken omdat we nog alleen maar dingen doen die bij oude mensen passen. Ik juich het idee van een WOW-next, waarin studenten de gelegenheid krijgen om op hun eigen manier aan onze weg- en waterthema’s te werken, dan ook van harte toe.

Aan de slag bij NOVA

Op 1 mei begin ik binnen RWS bij NOVA, waar ik mij onder andere ga bezighouden met Corridorgerichte Bediening en Begeleiding op de belangrijkste scheepvaartcorridors. Hoe gaan we er als beheerder en bedienaar voor zorgen dat onze klant kan rekenen op betrouwbare reistijden en de keten ervaart als een doorgaande route in plaats van allemaal losse trajecten? Onderwerpen als samenwerking, kennisverbreding, circulaire economie en duurzaamheid staan ook dan weer hoog op mijn agenda. Tot ziens!

Ellen Visser

Ellen Visser, Directeur Netwerkmanagement Zee & Delta, Rijkswaterstaat
Bestuurslid Water Ontmoet Water