Nieuwsbrief april: Bericht vanuit het WOW bestuur

21 april 2017

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van april 2017.

Op woensdag 5 april vond de eerste WOW bestuursvergadering van 2017 plaats. Een bijzonder moment, omdat het de eerste keer was dat de besturen van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders en Water Ontmoet Water samen vergaderden. Èn omdat 2017 een jubileumjaar voor ons is.

Sommige bestuursleden zijn al sinds het eerste uur bij WOW betrokken. Een mooi moment om samen de ervaren meerwaarde van platform WOW te bespreken.

  • “Platform WOW is een mooi middel om medewerkers met elkaar in verbinding te brengen. Door WOW gaan nieuwe dingen stromen.”

  • “Platform WOW heeft twee fantastische netwerken en wordt door collega beheerders gezien als een netwerk dat er echt toe doet. Door platform WOW doen we het beter en goedkoper voor de belastingbetaler.”

  • “Onze mensen zijn erg gedreven in hun vak, maar vinden het soms lastig om om zich heen te kijken. WOW heeft toegevoegde waarde om kennis uit te wisselen, samen op te trekken en daadwerkelijk dingen gedaan te krijgen.”

  • “Binnen Platform WOW zijn over de as van de inhoud onderwerpen gedefinieerd waar we echt wat mee kunnen. Het staat voor over grenzen heen kijken, verder dan de eigen organisatie en samen met andere beheerders. Openstellen naar elkaar leren, open mind naar elkaar kijken en leren.”

De besturen voegen de daad bij het woord en gaan vanaf nu elk jaar een keer gezamenlijk vergaderen. Verder wordt bekeken of de regionale indeling van Weg en Water meer te combineren zijn en is het programmaplan 2017 vastgesteld.

Volgende vergadering op 7 juni

Op 7 juni is de volgende vergadering van het bestuur van WOW. Mocht je vragen hebben aan het bestuur kan je die stellen via info@platformwow.nl.

Alone -together

Wie zitten er in het WOW bestuur?