Nieuwbrief augustus: Cornelis Lely

26 augustus 2014

Deze column is geschreven als voorwoord voor de WOW-nieuwsbrief van augustus 2014.

's Lands bekendste waterwerker heeft deze zomer een bezoek gebracht aan ons waterschap. Afgedaald van zijn sokkel op de Afsluitdijk heeft hij onze mannen (en een enkele vrouw) in het veld, onze dagelijks beheerders, rayonbeheerders en het betrokken management toegesproken.

Ingenieur Lely wees de beheerders op hun grote verantwoordelijkheid om ons gebied te vrijwaren van overstromingen en natte voeten. Dat werk geschiedt niet in ons kantoor in Heerhugowaard of bij het ministerie in Den Haag, maar buiten in het gebied zélf door onze beheerders. 'Binnen' staat in dienst van 'buiten' en niet andersom. De beheerders buiten zijn onze ogen, oren en mond. Zij zijn degenen die weten hoe onze objecten (het woord 'asset' zegt de heer Lely niets) ervoor staan, waar kansen liggen en waar extra actie nodig is. Ingenieur Lely stelde dan ook dat de beheerders op zíjn sokkel zouden moeten staan, zó belangrijk zijn ze voor ons waterschap en voor onze omgeving! Het zou dan wel helpen als aan de ene kant de beheerders zich dit meer realiseren en proactiever handelen en aan de andere kant de rest van de organisatie die ogen, oren en mond van de beheerders nog veel beter benutten voor onze projecten en nieuwe plannen.  

Op 28 juli leek het wel alsof onze grootste waterstater aller tijden zijn woorden kracht wilde bijzetten door ons waterbeheerders te testen met meer dan stevige clusterbuien. Uiteraard heel vervelend voor de mensen die hier schade van hebben ondervonden. Daarnaast hebben we wél goed zicht gekregen op ons operationeel beheer. Veel ging goed. Met dank aan onze mannen (en een enkele vrouw) in het veld. Soms bleek echter dat we ons watersysteem niet op orde hebben. Zaken die we redelijk snel kunnen (laten) regelen, zoals verstopte of zelfs geblokkeerde duikers. Maar soms is méér werk nodig, zoals de aanleg van een waterberging. Een mooie klus voor onze projectorganisaties. Noodzakelijke projecten, opdat onze beheerders hun werk weer effectiever kunnen doen. En niet op eigen houtje, maar samen met de collega's van vooral de gemeenten (denk aan de soms te krappe rioleringen en bergbezinkbassins), de brandweer en Rijkswaterstaat (onder andere gezamenlijk inzet van middelen, zoals pompen).

In de hoop en verwachting dat Cornelis Lely vanaf de Afsluitdijk met een glimlach van trots naar ons werk kijkt.

Joost de Ruig,
Directeur Water
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Joost de Ruig