Nieuw gezamenlijk ICT-systeem

29 maart 2015

Nieuw gezamenlijk ICT-systeem

Dit jaar gaan de vergunningverleners en handhavers van zeven waterschappen en Rijkswaterstaat over op een nieuw ICT-systeem voor de ondersteuning van de werkprocessen. Waterschap Hollandse Delta deed de aftrap en Waterschap Peel en Maasvallei én Rijkswaterschap hebben het net geïmplementeerd. Werken met hetzelfde systeem maakt het makkelijker om onderling informatie uit te wisselen. De invoering van dit nieuwe ICT-systeem, mogelijk gemaakt door oprichting van project SAW@, is één van de concrete resultaten van het platform Slim Samenwerken.

Professionalisering door digitale samenwerking

Project SAW@ (de eerste drie letters staan voor 'samenwerking Waterbeheerders', het apenstaartje symboliseert het digitale karakter van de samenwerking) is twee jaar geleden opgericht om de aanschaf van een nieuw ICT-systeem voor de ondersteuning van het werkproces voor vergunningverleners en handhavers te realiseren. Het systeem is bedoeld voor zowel de waterschappen als Rijkswaterstaat en draagt bij aan een efficiëntere samenwerking in de watersector. Elvin Martha, omgevingsmanager voor de waterschappen: "We staan in de watersector de komende jaren aan de lat om steeds slimmer en doelmatiger met elkaar samen te werken. Niet alleen levert dit efficiëntiewinst op, maar samenwerken maakt het waterwerk ook leuker en interessanter. Bij veel waterschappen hebben de huidige ondersteunende systemen het einde van hun levenscyclus bereikt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitfasering van IRIS, waarvan IRIS V&H een onderdeel is. Dat Rijkswaterstaat en de deelnemende waterschappen nu met de invoering van dit nieuwe systeem dezelfde taal gebruiken, maakt het leven makkelijker. Sterker nog: een gedeelde taal is heel belangrijk bij de samenwerking."

Paul Bielen, omgevingsmanager SAW@ bij Rijkwaterstaat voegt toe: "Het systeem biedt medewerkers veel meer grip op hun werk. Ze hebben bijvoorbeeld direct inzicht in hun taken en werkvoorraad, omdat alle informatie bij elkaar staat. Ook de archieven zijn beter ingericht: je kunt alles terugvinden op één plek. En omdat het systeem gekoppeld is aan andere bronnen, bijvoorbeeld bedrijfsgegevens van de Kamer van Koophandel, is de informatie in het systeem ook betrouwbaarder." Waterschappen kunnen zich nog steeds aansluiten bij dit samenwerkingsverband. Hoe meer waterschappen zich aansluiten, hoe groter de winst voor iedereen. Uiteindelijk leidt deze samenwerking tot een versterking en professionalisering van de watersector in Nederland, meer eenduidigheid naar burgers en bedrijven en besparing van kosten.

Platform Slim Samenwerken
Het organiseren van duurzame samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen is de opdracht van het platform Slim Samenwerken. Het platform, ontstaan uit het Bestuursakkoord Water in 2011, richt zich op het verhogen van kwaliteit, het verlagen van kosten en het verminderen van kwetsbaarheden door een slimmere samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Door gebruik te maken van elkaars kennis, expertise en ervaring werken we efficiënter en vergroten we de kwaliteit van ons werk.