Nieuw denken over mobiliteit – Van B naar Anders

14 juni 2018

voorkant rapport van b naar andersPlatform WOW brengt het rapport ‘Van B naar Anders’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) graag onder de aandacht. Rli roept op tot nieuw denken over mobiliteit. Het gaat hierbij om het loslaten van bestaande kaders, namelijk in plaats van het denken in verschillende vervoersvormen (auto, openbaar vervoer, fiets) moeten wij gaan denken in mobiliteit ongeacht het vervoermiddel.

Aanbevelingen Van B naar Anders

In het rapport staan 5 aanbevelingen, waarvan Platform WOW in dit artikel er twee voor het voetlicht brengt, juist omdat deze twee aanbevelingen gaan over samenwerking tussen overheden. Samenwerking tussen overheden wordt nog belangrijker met betrekking tot mobiliteit:

  1. Investeer in regionale oplossingen waarbij de bestaande infrastructuur beter en anders wordt gebruikt
  2. Neem de ruimte om eerder genomen mobiliteitskeuzes te heroverwegen

Ook in Platform WOW-verband blijven we hier de komende jaren aandacht aan besteden. Want een ding staat vast de uitdagingen die voor ons staan, kunnen we niet alleen aan.

Nederland bereikbaar en mobiel

De centrale vraag in het advies ‘Van B naar Anders’ is hoe in deze sterk veranderende mobiliteitswereld de beschikbare financiële middelen voor mobiliteit effectiever kunnen worden ingezet. In het rapport staat ‘Geld voor infrastructuur moet anders worden besteed. Aanleg van nieuwe wegen of spoor is niet zinvol. De overheid moet bestaande infrastructuur beter benutten door gebruik te maken van nieuwe technologie en aanbieders van nieuwe vervoersdiensten. Er moet ook meer aandacht komen voor duurzaam reizen. Alleen zo kan Nederland bereikbaar en mobiel blijven.’

Kortom pak mobiliteitsproblemen bij de oorzaak aan, waarbij duurzaamheid nieuwe eisen stelt aan de mobiliteitskeuzes. En zorg dat het beschikbare geld ook anders wordt ingezet middels gezamenlijke financiering.

Lees meer over het rapport Van B naar Anders.