Meeloopdagen waterschappen en marktpartijen

15 juni 2018

De waterschappen staan voor grote opgaven in het waterbeheer. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, nieuwe technologie en burgerparticipatie, die veel invloed hebben op de manier van werken in de waterschapsmarkt. Dit maakt dat een andere relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en een andere manier van samenwerken noodzakelijk is. Om dat te kunnen, ontwikkelden waterschappen en marktpartijen gezamenlijk in 2017 het visiedocument De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing. De nadruk van het nieuwe visiedocument ligt op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’, met als gezamenlijk doel om als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.

Maar om succesvol te kunnen samenwerken moet je elkaar kennen. En hierbij bedoelen we niet alleen weten wie de ander is, maar ook inzicht hebben in elkaars organisaties, culturen en belangen. Door het aanbestedingsproces van twee kanten te bekijken kun je beter op elkaars behoeften inspelen. Dit is de kern van een succesvolle samenwerking. Hiervoor hebben de bij de marktvisie betrokken organisaties ( Unie van Waterschappen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, NLingenieurs, UNETO-VNI en ENVAQUA) de hulp van het Platform WOW ingeroepen. Samen met de betrokken zorgen wij ervoor dat professionals de gelegenheid krijgen om een dag (of desgewenst langer of korter) de andere kant van aanbesteden of het uitvoeren van werken te beleven. Dit door het organiseren van meeloopdagen. Dit is de manier om inzicht te krijgen in ‘de wereld van de ander’ en leidt aantoonbaar tot betere samenwerking en daardoor tot betere resultaten. Inmiddels zijn er al meer dan 100 meeloopdagen georganiseerd in het kader van de marktvisie. In het kader van de meeloopdagen presenteerde de samenwerkende partijen recent deze flyer: 'Echt leren van elkaar'.