Maximaal benutten

17 december 2012

Als relatieve nieuwkomer bij WOW aan mij de eer om deze nieuwsbrief in te leiden. Zoals ook tijdens het congres Time to Maintain tot uitdrukking kwam is de wegbeheeropgave actueler dan ooit. De beheeropgave zal de komende decennia in omvang en complexiteit groeien, terwijl de publieke middelen bij alle wegbeheerders niet evenredig zullen groeien. Integendeel:  krimp in budgetten en formatie is aan de orde. Daarom is maximaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde het devies. Het mooie aan de WOW-formule vind ik dat dit zonder formele structuren gebeurt. Per regio worden er andere inhoudelijke accenten gelegd. Zo is in de Utrechtse regio al veel ervaring opgedaan met samenwerking in verkeersmanagement, waardoor op regionale schaal de grote wegwerkzaamheden in en rond Utrecht de afgelopen jaren goed zijn opgevangen. Ik zie dat bestaande contacten worden benut om een praktische stap in de samenwerking te zetten. Ook het landelijk overleg is gericht op leren van elkaar en het bereiken van de olievlekwerking.  

Ik wens u in 2013, behalve veel gezondheid en geluk, veel inspiratie en energie uit de samenwerking met collega's.

Paul Kouijzer

Paul Kouijzer, gemeente Utrecht, Milieu en Mobiliteit
Landelijk bestuur Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerder