Maatschappelijke meerwaarde

31 oktober 2011

Op 7 september vond een boeiende landelijke WOW-dag plaats. Als jurylid voor de WOW-prijs was ik aangenaam getroffen door de breedte en de kwaliteit van de inzendingen. Toch was de keuze voor het Tactisch Team Noord-Holland niet moeilijk. In de loop van een tiental jaren hebben wegbeheerders in deze regio zo veel onderling vertrouwen opgebouwd dat ze nu harde werkafspraken hebben durven maken over routinematige inzet van maatregelen over de grenzen van beheersgebieden heen. Dit heeft geleid tot zichtbare, meetbare resultaten voor weggebruikers. Een inspirerend voorbeeld voor andere regio's in Nederland, en wie weet een interessant exportproduct.
 
De prijswinnaars laten zien dat goede samenwerking niet vrijblijvend is. Pas als je elkaar durft te vertrouwen, en afspraak ook echt afspraak is, bereik je maatschappelijke meerwaarde.
 
Ik was blij om te kunnen constateren dat de WOW-dag door een brede doorsnede van wegbeheerders werd bezocht. Naast Rijkswaterstaters waren er veel vertegenwoordigers van provincies, stadsregio's en grote steden: deze treden steeds zelfbewuster op, en daar hoort bij dat je een landelijk podium zoekt. Het zou mooi zijn als bij een volgende gelegenheid ook de middelgrote en kleinere gemeenten prominent aanwezig zijn. Wat daarbij kan helpen is het voornemen van de WOW-initiatiefnemers om regionale afdelingen op te zetten. Op die manier wordt de drempel lager om mee te doen. Bovendien leent die regionale schaal zich meer voor concrete (operationele) samenwerkingsvormen, en dus minder vrijblijvendheid.
 
De initiatiefnemers zien voor de komende tijd vooral kans voor samenwerking op de volgende gebieden: assetmanagement, robuuste netwerken, incident management, gladheidsbestrijding, inkoop en belevingsonderzoeken. Ik ben nu al benieuwd wat we op de volgende WOW-dag aan geslaagde samenwerkingen voorbij zullen zien komen!Lindy Molenkamp
 
Lindy Molenkamp  
Hoofd Eenheid Wegen & Kanalen
Provincie Overijssel