Landelijke handreikingen Impactanalyse, Samenredzaamheid overstromingen en Evacuatiestrategie

22 maart 2017

Bestuurslid Water ontmoet Water Carlo Post is landelijk projectleider van de gezamenlijke doelstelling ‘Water & Evacuatie’ van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Veiligheidsberaad. In dit project werken het Ministerie en de Veiligheidsberaad samen met onder andere de Unie van Waterschappen, I&M en Defensie om hoog water en de crisisorganisatie naar een next level te brengen.

Dit heeft geresulteerd in een aantal praktische handreikingen.

Meerjarenprogramma

De veiligheidsregio’s hebben in een meerjarenprogramma afgesproken om alle impactanalyses in 2018 gereed te hebben en een evacuatiestrategie in 2020. Uiteindelijk moet dit resulteren in operationele plannen waarin wordt aangegeven wie, wat gaat doen bij welk scenario om de effecten van een overstroming zo klein mogelijk te laten zijn.

Lees ook: 'Alleen de slimste combinatie brengt ons tot de next level'

Handreiking -evacuatiestrategie -370