Kennisplatform belevingsonderzoeken

02 oktober 2012

In opdracht van platform WOW is begin 2012 het onderzoek 'Samen meer beleving' uitgevoerd waarbij gekeken is naar wat de mogelijkheden zijn om samen met verschillende beheerders van de (vaar-)wegen gebruikersonderzoeken uit te voeren. Volgens de deelnemers valt de meeste winst te behalen als we eerst en vooral profiteren van elkaars kennis en ervaring in een kennisplatform.

Op basis van deze uitkomst zijn we verder gegaan en wordt het kennisplatform opgericht. Het project bevindt zich momenteel in de opstartfase en eind van het jaar wordt een website gelanceerd waarop informatie te vinden is over onderzoeken die door (vaar-)wegbeheerders uitgevoerd worden, methoden en technieken voor belevingsonderzoeken, contactpersonen en nog veel meer.