Kennisplatform belevingsonderzoeken

26 april 2013

Kennisplatform (belevings)onderzoek

Sinds vandaag is onze website uitgebreid met informatie over belevingsonderzoeken. Altijd al willen weten welke onderzoeken je collega (vaar)wegbeheerder uitvoert? Of wat er vorig jaar uit de gemeenschappelijke pilot van wegbelevingsonderzoek van de provincies en Rijkswaterstaat is gekomen? Of hoe je belevingsonderzoek het best kunt opzetten? Hier vind je allerlei praktisch informatie en een overzicht met recent uitgevoerde onderzoeken. De komende tijd worden er meer gegevens toegevoegd. Heb je zelf nog een interessant onderzoek? Stuur een mail naar info@platformwow.nl

Op het moment van het uitbrengen van deze nieuwsbrief is het veldwerk voor het gemeenschappelijk wegbelevingsonderzoek van provincies en Rijkswaterstaat afgerond. Het marktonderzoekbureau (I&O research) gaat nu hard aan de slag met het verwerken en analyseren van de data. Bij de volgende nieuwsbrief hopen we jullie meer over de eerste resultaten te kunnen vertellen!