Kennis moet stromen, advies YPN

19 september 2014

Kennis moet stromen!

Het WOW Young Professional Network heeft een adviesmemo geschreven om de kennisoverdracht tussen werknemers te bevorderen.
Een goede borging en overdracht van bedrijfskritische kennis draagt bij aan een
efficiënte bedrijfsvoering binnen uw organisatie. Zeker nu veel overheidsorganisaties te kampen hebben met vergrijzing is het zaak om de waardevolle kennis goed te borgen en over te dragen, zodat hiervan duurzaam gebruik kan worden gemaakt.

Het YPN heeft een kennisbijeenkomst gehouden een met behulp van een enquete zijn reeds bestaande initiatieven verzameld. Dit heeft geleid tot de volgende acties: het ontwikkelen van een toolbox kennismanagement en het opzetten van intervisiegroepen en community's.

1. Ontwikkelen van een toolbox kennismanagement:
De toolbox kennismanagement zal een praktische handreiking zijn waarin diversemogelijkheden voor kennisbehoud en kennisoverdracht zijn uitgewerkt.  Als basis van deze toolbox gebruiken we bestaande kennnistools, zoals de KennisSurvivalGids van Rijkswaterstaat.
De toolbox biedt hiermee een praktisch hulpmiddel voor weg-, water- en
vaarwegbeheerorganisaties die met kennismanagement aan de slag willen gaan.


2. Continueren van intervisiegroepen en communities:
Intervisiegroepen en communities bieden een informele omgeving voor medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied met als doel om ervaringen en kennis onder elkaar uit te wisselen. Platform WOW faciliteert intervisiegroepen en communities rondom water- of weggerelateerde thema's, zoals assetmanagement en risicomanagement.