Kennis delen over contracten

18 september 2012

Op donderdag 13 september was de themamiddag over (innovatieve) contracten in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Met ongeveer 120 deelnemers van Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten was het een middag vol energie die zeker een vervolg gaat krijgen.

bijeenkomst contracten 1Bijeenkomst contracten 2

De middag stond onder leiding van Henk Peelen, lid van de directieraad van Waterschap Hollandse Delta en daarnaast bestuurslid bij WOW. Na een korte introductie door de dagvoorzitter werd de echte aftrap van de middag verzorgd door Henkjan van Meer. Henk-Jan is accountmanager professionalisering inkoop & aanbesteding bij de Unie van Waterschappen / PIANOo.

In heel korte tijd wist hij de zaal duidelijk te maken dat innovatieve contracten en innovatief aanbesteden niet bestaan, dat contractvormen (zoals bijvoorbeeld UAV-gc) en organisatievormen (zoals bijvoorbeeld DBFM) vaak door elkaar gehaald worden en dat we helemaal niet zo vernieuwend bezig zijn. Een voorbeeld: in de 15e eeuw, maar liefst 200 jaar na de start van het project, werd de Duomo van Florence met behulp van een prijsvraag in de markt gezet. Filippo Brunelleschi won de prijsvraag en gebruikte een revolutionaire methode om de koepel te bouwen. Een methode die later veelvuldig werd toegepast, onder andere bij de realisatie van de Sint-Pieter in het Vaticaan.

Na de plenaire aftrap volgden twee workshoprondes. In de workshops stond een grote diversiteit aan contract- en organisatievormen centraal. Bijvoorbeeld: "Geïntegreerde contracten: a serious game". Onder leiding van Steven Bookelmann (Heleco Advies & Training) en Ronald Wielinga (platform WOW) deden de deelnemers via een spelsimulatie een leerervaring op rondom het aanbesteden van langjarige onderhoudscontracten. En Eef Leeuw (projectmanager Waterschap Noorderzijlvest)vertelde over de uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde. Dit project is recent volgens de aanpak van Best Value Procurement (BVP) aanbesteed. In de workshop werd ingegaan op deze, voor de watersector vrij nieuwe, methode. Ook werd duidelijk wanneer deze methode toepast kan worden en wat de ervaringen van het waterschap tot op heden zijn. En die zijn goed!

bijeenkomst contracten 3Bijeenkomst contracten 4

De middag werd plenair afgesloten met een Lagerhuisdebat. Aan de hand van diverse stellingen werden de deelnemers door Henk Peelen uitgedaagd tot discussie.

Kijk hier voor een uitgebreid verslag.

Presentaties:

- Innovatieve contracten - Henkjan van Meer

- De afsluitdijk versterken met een DBFM contract - Rijkswaterstaat

- N348 Raalte-Ommen, integraal onderhoud in negen dagen - provincie Overijssel

- Geintegreerde contracen: a serious game - Heleco advies en training

- Consequenties voor mens en organisatie bij invoering van geintegreerde contracten - provincie Noord-Holland

 - Best Value procurement RWZI Garmerwolde - waterschap Noorderzijlvest

Meer informatie over Inkoop.