Jongeren op de WOW-dag 2017

07 december 2017

De WOW-dag 2017, het is alweer even geleden maar de dag staat nog vers in mijn geheugen. Wat een energie en inspiratie op één dag. Wat een variatie aan mensen en organisaties op één plek. Mijn taak voor Platform WOW draait vooral om jongeren. Daarom beleefde ik de WOW-dag met één centrale vraag in mijn achterhoofd: ‘Hoe zit het met de nieuwe generatie weg- en waterbeheerders?

Jongeren hoog op de agenda

Mijn eerste verrassing kwam voor de dag echt onderweg was, onder het genot van een kop koffie tijdens de inloop in gesprek met Arjan Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland: ‘De gemiddelde leeftijd bij de provincie? Tegen de 55 jaar.’ Aldus Arjan. Ergens wist ik dat de gemiddelde leeftijd hoog zou zijn, maar zó hoog, dat had ik niet verwacht. De gemiddelde leeftijd bij weg- en waterbeheerders ligt rond de 50 jaar.

Iets later hoorde ik Kees Vonk, WOW-bestuurslid water, een inspirerend pleidooi doen voor meer aandacht voor de jeugd: “Ik zou zo graag een WOW-bestuur zien van jongeren, die over dezelfde onderwerpen nadenken als wij”. Ook aan het einde van de dag deed Jan Peter Balkenende nog een duit in het zakje: “We weten wat er weggaat, maar niet wat er terugkomt. Dat is een punt van aandacht”.

Hoe geven we invulling aan deze oproepen?

Kees Vonk roept op tot een WOW-jongerenbestuur in zijn openingswoord

Hoe ga je aan de slag met jongeren?

Eén manier is jongeren bereiken voordat ze een studierichting of baan kiezen. Tijdens de WOW-dag gaf ik een workshop met als opzet: ‘Hoe bereik je de nieuwe generatie weg- en waterbeheerders?’

De workshop zat goed vol en de groep was zeer divers. Grote variatie in leeftijd en organisatie - ik had zelfs drie Rotterdamse studenten Watermanagement (achter) in de zaal. Het viel me op hoezeer het onderwerp leeft. Veel prangende vragen zonder duidelijke antwoorden: ‘Hoe zorgen we dat vakmanschap in de organisatie blijft?, Hoe voorkomen we dat uitstromende kennis verloren gaat?, Hoe haken we het (V)MBO aan?, Hoe bereiken en enthousiasmeren we jongeren?’.

Jongeren ontwerpen een kruising voor zelfrijdende auto’s voor Ikonderzoekwegen

De workshop gaf in de eerste plaats handvatten voor die laatste vraag. De formule hiervoor is simpel: nodig jongeren uit om mee te werken op actuele en uitdagende cases. Trek ze van de rol van student of leerling meer richting de rol van professional. Doe dit met de docent zodat het past binnen het curriculum en het niveau van de opleiding. Als je dit slim doet bereik je veel jongeren op een krachtige manier. Ze leren jouw vak én jouw organisatie op een leuke en uitdagende manier kennen.

Bekijk hier de presentatie van mijn workshop terug.

De brug van jongeren naar vakmanschap

Na de eerste workshopronde zat ik bij de WOW-stand jongeren de indrukken van de workshop te verwerken. Al vrij snel word ik door mijn collega voorgesteld aan Huub Cramer van Rijkswaterstaat. Huub is een doorgewinterde routinier op een missie. Hij wil het komende half jaar de instroom-, doorstroom- en uitstroominitiatieven rond water en vaarwegen naar het volgende niveau tillen. Een belangrijk speerpunt hierin is vakmanschap: het doorontwikkelen van een specialisme over een langere tijd.

Er was veel gelegenheid voor mooie ontmoetingen tijdens de WOW-dag

Al snel was het tijd voor de volgende workshopronde. Toevallig zat ik vervolgens samen met Huub in dezelfde workshop over, jawel, ‘Wendbaar Vakmanschap’ door Pieter Hoekstra van het CIV Water (Centrum Innovatief Vakmanschap).

Pieter vertelde hoe je bestaand vakmanschap binnen de weg- en waterbeheerders kunt verbinden met het (MBO) onderwijs. Hierdoor ontstaat er een doorlopende afstemming tussen de dagelijkse praktijk en het onderwijs. Het resultaat: onderwijs dat beter aansluit op de werkvloer en jongeren die al tijdens de opleiding (meer) meelopen in de praktijk. Dit raakt op twee vlakken - het kan leiden tot meer instroom en het kan leiden tot een versteviging van vakmanschap binnen de organisatie. Twee vliegen in één klap.

Bekijk hier de presentatie van ‘Wendbaar Vakmanschap’ terug.

Wat vonden de jongeren ervan?

Ook studenten waren van de partij tijdens de WOW-dag. Wat vonden zij ervan?

Branco van Kruijswijk is student Watermanagement aan de Hogeschool van Rotterdam en voorzitter van STUW (Studievereniging Watermanagement). Zij werden samen met enkele andere studieverenigingen uitgenodigd. Hierdoor waren ook de toekomstige generatie weg- en waterbeheerders vertegenwoordigd tijdens de WOW-dag.

De studenten zijn enthousiast over de ontmoetingen met professionals: ‘Er was veel animo onder onze leden om verschillende redenen. De eerstejaars vonden het interessant om het werkveld te verkennen, de tweedejaars zoeken stages en konden hier een mooie stageplek scoren. Het was makkelijk om in gesprek te komen met werkenden.’ Aldus Branco die zelf een interessante stage optie bij de gemeente Zoetermeer scoorde.

Van aandacht naar actie

Het is duidelijk dat er steeds meer aandacht is voor de nieuwe generatie weg- en waterbeheerders. De urgentie groeit: dat zag ik op de WOW-dag en dat zie ik in de dagelijkse praktijk in mijn werk voor Platform WOW. Aan de studenten en scholieren zal het niet liggen. Eenmaal in contact met ons werkveld zie ik bijna altijd fascinatie en vaak enthousiasme ontstaan.

Het zou mooi zijn als 2018 het jaar is waarop we de urgentie en inzichten omzetten in actie zodat we nog meer jongeren bereiken. Nog meer laten zien waarom een toekomst in weg- en waterbeheer leuk, uitdagend en inspirerend is.

Wil jij bijdragen aan meer instroom in weg- en waterbeheer door samenwerking met het onderwijs bij jou in de buurt? Stuur een bericht naar info@platformwow.nl en neem een kijkje bij onze projecten voor de nieuwe generatie.

Bart Hansma, projectleider Ikonderzoekwegen en Programmabureau Platform WOW