Joke Goedhart voorzitter platform Slim Samenwerken

29 juni 2015

Joke Goedhart nieuwe voorzitter platform Slim Samenwerken

Het platform Slim Samenwerken aan waterbeheer heeft een nieuwe voorzitter. Joke Goedhart, secretaris-directeur van het Hoogheemraadschap  Stichtse Rijnlanden, heeft het voorzittersstokje overgenomen van Eric Jongmans.

Met Goedhart kan het platform rekenen op een frisse blik, want de secretaris-directeur is relatief nieuw in de watersector. Waar ze via haar netwerken in haar gemeentelijke achtergrond (VNG en Amsterdam) de waterwereld van buitenaf leerde kennen, doet ze sinds januari 2014 deze ervaring op binnen het waterschap. Nu, anderhalf jaar verder, voelt ze zich thuis in de sector, die ze zelf omschrijft als tastbaar, pragmatisch en 'prettig' fysiek georiënteerd.

In haar nieuwe voorzittersrol stuurt ze op het creëren van een duurzame verbinding tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Een rol waar ze veel zin in heeft. "We hebben elkaar nodig. Er zijn veel raakvlakken die vragen om afstemming en samenwerking. We zijn de burger verplicht om daar samen in op te trekken. De tijd is voorbij dat we ieder voor zich ons eigen werk doen. Daarom is het belangrijk dat we investeren in persoonlijke relaties. Het platform is daarvoor een uitstekend podium.

Nu het platform de acties uit het Bestuursakkoord Water succesvol heeft afgerond en daarmee voldaan heeft aan haar oorspronkelijke opdracht, is Goedhart van plan om in de regio's op zoek te gaan naar nieuwe toegevoegde waarde. "Ik geloof in de verbinding binnen de waterkolom en kijk er naar uit om een rondje te maken langs de regio's om zo nieuwe ijkpunten voor het platform te markeren."

Joke Goedhart