Inspiratiemiddag 'Green business werkt'

30 oktober 2015

Inspiratiemiddag 'Green Business werkt!' 

Tijdens de landelijke dag van de duurzaamheid op 9 oktober 2015 hebben we samen met de provincie Noord-Holland en de Grontmij een inspirerende middag georganiseerd.

Chris de Vries, directeur Beheer en uitvoering van de provincie Noord-Holland, verwelkomde de aanwezigen. Zijn ambitie is hoger dan 100% duurzaam inkopen, daarvoor zullen de eisen omhoog moeten. Maar hoe zorgen we dan dat we die stap gaan maken?

De gedeputeerde voor Duurzaamheid, bestuur en cultuur van de provincie Noord-Holland, Ralph de Vries, inspireerde de aanwezigen met een aantal mooie voorbeelden die al verwezenlijkt zijn, zoals de Solaroad en het bamboe geluidscherm. Maar hij gaf gelijk aan meer te willen dan in het verleden en dat we dat als overheid niet alleen kunnen. Tegelijk moeten we de consument zoveel mogelijk ontzorgen, door bijvoorbeeld subsidies te verlenen en te zorgen voor begrijpelijke en aantrekkelijke pakketten.

De key notespreker Thomas Rau, Cradle to Cradle architect, zette de boel gelijk op scherp door te melden: "U bent deel van het probleem", alles moet anders worden. Het systeem is namelijk fout, we leven in een roofbouwmaatschappij en dat moet een oogstmaatschappij worden, want onze planeet wacht niet. En de vraag is dan of we op tijd mee gaan doen. We moeten wetmatigheden vinden, de aarde is een gesloten systeem, niemand kent de toekomst, als het urgentie actueel wordt, zijn we te laat. Leiderschap is nodig, en dat houdt in dat we geven wat mensen nodig hebben, niet wat ze willen. En dan pas kan het systeem veranderen.

"circularity means facilitating the permanent consequences of temporality"

Na deze indrukwekkende speech was het tijd voor de workshops, in het totaal vijf. Hieronder vind je presentaties van de workshops. Klik op het plaatje: hier zie je een visueel verslag van de dag, inclusief de workshops.

Presentatie provincie Noord-Holland

Presentatie Grontmij

(klik op het plaatje voor het hele visuele verslag)

Voorbeeldplaatje duurzaamheidsmiddag