Inspiratie

23 april 2012

Waterschappen die zorg dragen voor wegen? Dat lijkt een paradox, maar niets is minder waar. Vijf van de 25 waterschappen zijn tevens wegbeheerder. Mét een aanzienlijk wegenareaal.

Maar ondanks dat nemen wij waterschappen toch een bijzondere positie in. Onze focus ligt voornamelijk op de fysieke instandhouding van het wegennet en de verkeersveiligheid. En die taak willen we zo goed mogelijk uitvoeren. Daarom ben ik altijd blij met bijeenkomsten van WOW: dit biedt ons de mogelijkheid aan te sluiten bij de goede ervaringen van andere wegbeheerders, samen te werken, kennis te delen en te innoveren.
 
Een mooi voorbeeld is de inspiratie die we opdoen rondom Assetmanagement: hoe ga je om met je bezit? Waterschappen hadden nog wel eens de neiging te denken in losse objecten en onderhoud doen wanneer iets kapot gaat. Nu denken we liever aan toegevoegde waarde, levenscycli en processen.
 
Bij waterschap Hollandse Delta brengen we het nu in de praktijk. We ontwikkelen een tactisch kader, gestoeld op meerjarenonderhoudsplannen en een categoriseringsplan. Daarmee zullen we in staat zijn ons wegenonderhoud voor de komende jaren veel beter te prioriteren. Dit levert ons veilige wegen en kunstwerken op en een goede financiële doorkijk. Een stap voorwaarts!      

Henk Peelen, Henk Peelen
Lid van de directieraad van waterschap Hollandse Delta en vertegenwoordiging namens de Unie van Waterschappen in het Platform WOW.